1

2

3

4

Аспірантура

5

Продовжуючи традиції відкритого спілкування із студентською молоддю 23 лютого пройшла чергова зустріч ректора Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова професора Бабаєва Володимира Миколайовича зі студентами спеціальностей «Облік і аудит», «Економіка підприємств» 1-2 курсів факультету «Економіка і підприємництво».

В зустрічі взяли участь: голова Студентського сенату Дарина Вершиніна, голова профспілки студентів Олена Угоднікова, начальник навчально- методичного відділу Рославцев Дмитро Миколайович, начальник інформаційно-обчислювального центру Пан Микола Павлович, начальник департаменту з міжнародних зв’язків Бібік Наталя Валеріївна, інженер Центру доуніверситетської освіти і кар'єри Ольга Рудаченко, декан факультету Соловйов Олександр Васильович.

Головною метою таких заходів є надання студентам можливості безпосередньо задати питання керівництву Університету, поділитися своїми проблемами, думками, а також запропонувати власне бачення щодо підвищення якості навчального процесу.

Серед основних тем, що були охоплені під час спілкування, виступили: поєднання навчального процесу зі стажуванням та участю у міжнародних проектах, покращення умов проживання у гуртожитках, участі студентства у реалізації стратегічних напрямів розвитку Університету, взаємоповаги та відповідальності студентства та викладачів один до одного.

У своєму виступі Володимир Миколайович звернув увагу студентів на вирішення актуальних питань з розвитку Університету та активній участі студентів в процесах реформування вищої освіти. За прийнятою Стратегією розвитку Університету передбачено забезпечення освітнього процесу всіма умовами щодо досягнення міжнародних стандартів освіти молоді. Створено і ефективно діють в Університеті Центри міжнародних зв’язків, підготовки високого рівня знань англійської, німецької та польської мов. Лабораторії оздоблені сучасним устаткуванням та програмним забезпеченням вирішення професійних економічних завдань і проведенню наукових досліджень. Розвитку підприємницького хисту студентів належну увагу надає Міжнародний бізнес- інкубатор де студенти реалізують свої бізнес-ідеї.

З 2016 – 2017 навчального року буде розпочато підготовка магістрів за принципово новими освітньо-науковими програмами, у т.ч. за спеціальностями «Економіка підприємства», «Облік і аудит» та «Управління фінансово-економічною безпекою». Ці заходи підвищать конкурентоспроможність наших випускників не тільки на вітчизняному, а й європейському ринків праці, що доказово підтверджується працевлаштуванням випускників факультету економіки і підприємництва. Тому, підкреслив Володимир Миколайович, в своїй роботі керівництво Університету надає належну увагу міжнародної мобільності студентів і викладачів. Досягти успіхів в навчанні, роботі можливо при активній позиції самих студентів.

Голова студентського Сенату Дарина Вершиніна розповіла про важливість участі студентів в управлінні освітньою діяльністю в університеті, а голова профспілки студентів Олена Угоднікова – про соціальний захист студентів особливо тих, хто сьогодні опинився в скруті і не тільки матеріальній (студенти-переселенці).

Начальник навчально-методичного відділу Рославцев Д.М. доповів студентам про новації у змісту та організації навчального процесу, якій будується на новій парадигмі – студентоцентрованному навчанні. Сучасні комп’ютерні технології вирішення професійних економічних завдань – основна теза виступу Пана М.П. Він закликав студентів прийняти на активну співпрацю у корпоративній системі «Офіс 365». Директор Центру міжнародних зв’язків Бібік Н.В. запропонувала студентам прийняти участь у: міжнародних проектах та конкурсах; реалізації бізнес-ідей за підтримки Міжнародної організації «Фонд польсько-української співпраці ПАУСІ»; проходженні практики за кордоном; реалізації лідерського потенціалу студентів та активної участі у громадській діяльності тощо.

Декан Соловйов О.В. звернув увагу студентів на можливості індивідуальної траєкторії підготовки фахівців з урахуванням майбутнього місця роботи, що в своєму виступі наголосила інженер Центру доуніверситетської освіти і кар'єри Ольга Рудаченко.

В процесі обговорення студенти звернулись до Володимира Миколайовича з низькою слушних запитань, на які в заключному слові він дав відповіді, а по деяким питанням він дав доручення керівникам відповідних структурних підрозділів на їх виконання.

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Корисні поради

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 240 гостей та користувачі відсутні