1

2

3

4

Аспірантура

5

Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр заочної форми навчання у ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Спеціальність

Освітня програма

Вартість одного року навчання, грн.*

Детальна інформація на сайтах випускаючих кафедр
ФАКУЛЬТЕТ АРХІТЕКТУРИ, ДИЗАЙНУ ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво та господарство

4800

Сайт факультету

Кафедра міського будівництва

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво

4800

Сайт факультету

Кафедра будівельних конструкцій

Кафедра технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

Кафедра механіки ґрунтів, фундаментів і інженерної геології

Геодезія та землеустрій

Геодезія, картографія та землеустрій

4600

Кафедра геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА

Економіка

Економіка підприємства

4600

Сайт факультету

Кафедра економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Управління персоналом та економіка праці

Економіка та організація бізнесу

4600

Облік і оподаткування

Облік і аудит

4600

Кафедра фінансово економічної безпеки, обліку і аудиту

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

Менеджмент

Менеджмент

4800

Сайт факультету

Кафедра туризму та готельного господарства

Кафедра управління проектами у міському господарстві і будівництві

Кафедра менеджменту і адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

4800

Кафедра менеджменту і адміністрування

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

4800

Кафедра туризму та готельного господарства

Туризм

Туризм

4800
ФАКУЛЬТЕТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ І ОСВІТЛЕННЯ МІСТ

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехніка та Електротехнології

4800

Сайт факультету

Кафедра систем електропостачання та електроспоживання міст

Кафедра світлотехніки і джерел світла

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕКОЛОГІЇ МІСТ

Технології захисту навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

4600

Сайт факультету

Кафедра міських та регіональних екосистем

Екологія

Екологія

4600

Садово-паркове господарство

Лісове і садово-паркове господарство

4800

Будівництво та цивільна інженерія

Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Теплогазопостачання і вентиляція)

 

Гідротехніка (водні ресурси)

4800

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод

Кафедра експлуатації газових і теплових систем

4400

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Транспортні технології

Транспортні технології (міський транспорт)

4800

Сайт факультету

Кафедра транспортних систем та логістики

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електромеханіка

4400

Кафедра електричного транспорту

Цивільна безпека

Охорона праці

4400

Кафедра охорони праці та безпеки життєдіяльності

*Дані 2015 року

** Під іноземною мовою мається ну увазі Англійська, Французька, Німецька або Іспанська мова.

УВАГА! Мінімальний конкурсний бал на усі спеціальності складає 100 балів.

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

Архив

Проєкт реставрації ХНУМГ на Фейсбуці

100

Шкільний урок в ХНУМГ

ШРУ

Підготовчі курси освіта

Підготовчі курси освіта

дист навч 19

ЦДОК копия

vtour

 

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 227 гостей та користувачі відсутні