15 грудня 2015 року відбулося вручення сертифікатів ЦПКПКіДН ХНУМГ ім. О.М. Бекетова про підвищення кваліфікації викладачам, які закінчили курси підвищення кваліфікації за темою «Удосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle» в обсязі 120 годин.

Сертифікати отримали:

- Алєнєнков Віталій В'ячеславович, викладач Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій

- Воронов Вадим Федорович, викладач Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій

- Галкіна Олена Павлівна, ас. каф. Водопостачання, водовідведення і очищення вод

- Годована Ніна Борисівна, викладач Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій

- Грінченко Олександра Ігорівна, ас. каф. Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

- Дєгтяр Олег Андрійович, доц. каф. Менеджменту і адміністрування

- Івакіна Катерина Яківна, ст. викл. каф. Електричного транспорту

- Іоффе Кристина Ігорівна, ст. викл. каф. Світлотехніки і джерел світла

- Кононенко Максим Іванович, викладач Харківського коледжу Державного університету телекомунікацій

- Ляшенко Олена Миколаївна, ст. викл. каф. Світлотехніки і джерел світла

- Мусієнко Сергій Іванович, доц. каф. Міських та регіональних екосистем

- Підчасов Євген Вікторович, доц. Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди

- Хандогіна Ольга Вадимівна, ас. каф. Міських та регіональних екосистем

Вітаємо!

Фотогалерея