1Завідувач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, Димченко О. В. 19 листопада 2015 року виступила на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичної конференції «СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗА УМОВ СИСТЕМНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» у Київському національному економічному університеті Ім. Вадима Гетьмана.

Крім того, умежах програмних заходів конференції  відбулася форсайт-сесія «Стратегічне управління підприємством — 2030: теорія і практика», задачею якої було формування узгодженої експертної думки щодо можливих тенденцій розвитку соціально-економічного середовища діяльності підприємств, «бачення» майбутнього образу та ключових характеристик підприємства, які будуть зумовлювати принципи управління у майбутньому.

24

56

3