green university18 листопада 2015 року в Варшаві, Республіка Польща, при сприянні міжнародних організацій FSS та Norway Grants,  було проведено міжнародну конференцію "Green Universities", присвячену обговоренню ролі вищих навчальних закладів в підвищенні рівня екологічної свідомості.

Серед міжнародних експертів та представників країн-учасників проектів з акцентом на навколишнє середовище і освіту виступив Харківський Національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова і кафедра Менеджменту і адміністрування, представники якої активно працюють у напрямі підвищення енергоефективності і екологічної культури з метою зміцнення компетенцій студентів та працівників в галузі охорони навколишнього середовища і змін клімату.