1

2

3

4

Аспірантура

5

Перший інформаційний лист

01Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Українсько-польський культурно-освітній центр

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Центральна наукова бібліотека

За сприяння Генерального Консульства Республіки Польща у Харкові

Міжнародний симпозіум

«УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ АРХІТЕКТУРНІ ВІЗІЇ: ПОГЛЯД КРІЗЬ ЧАСИ ТА ЕПОХИ»

Запрошуємо взяти участь у роботі Міжнародного симпозіуму, який відбудеться 15 - 16 квітня 2016 р. у Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Архітектура – застигла музика, політика передана за допомогою форм. Застигла музика українських міст у виконанні польських архітекторів на зламі епох, під впливом вимог часу та власного бачення…

Хто вони ці польські архітектори, які творили в Україні? Яким було їх бачення архітектурної забудови українських міст? Який внесок польських архітекторів у розбудову історичних ансамблів міст України? Що залишили польські архітектори в Харкові?

Які проблеми формування архітектурно-містобудівної інфраструктури центру міста; сучасні напрями розвитку житлової забудови міст; енергоефективні інноваційні технології у будівництві; сучасні тенденції формування громадських просторів малих та середніх міст? У чому полягають сучасні принципи реставрації та пристосування пам’яток архітектури, відродження втрачених пам’яток, сучасні проблеми музеєфікації пам’яток архітектури?

На ці та інші питання мають розглянути архітектори, історики, дослідники, краєзнавці, учасники міжнародного симпозіум «Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи».

Організатори вітають творчий міждисциплінарний підхід висвітлення тематики симпозіуму та запрошують подавати заявки представників різних наукових дисциплін.

Напрямки роботи міжнародного симпозіуму:

1. Творчість відомих польських архітекторів в українських містах на зламі століть (ХІХ - ХХ).

2. Польські архітектори: долі на тлі епох.

3. Спадщина польских архітекторів у Харкові.

4. Сучасні тенденції архітетури: українсько-польське бачення.

5. Збереження історико-архітектурних ансамблів українських та польських міст.

Робочі мови конференції: українська, польська, російська.

Доповіді планується надрукувати у черговому випуску «Польського альманаху».

Заявки для участі у семінарі з поміткою: «Міжнародний симпозіум», де повинні бути вказані тема виступу, ПІБ, науковий ступінь, учене звання, місце роботи і посада, електронна адреса, номери телефонів просимо надсилати до 15 березня 2016 року на адресу оргкомітету:

Витрати на участь у конференції покривають її учасники.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактна інформація:

(057) 705-12-55 - Журавльова Ірина Казимирівна;

(057) 707-31-08 - Жванко Любов Миколаївна;

(057) 707-53-49 - Полякова Юліана Юріївна.

(095) 770-60-59 - Рищенко Тетяна Дмитрівна

Вимоги до оформлення статей:

Текстовий редактор MS Word будь-якої версії, форма А4 (книжковий формат); шрифт Times New Roman, інтервал 1,5, розмір шрифту основного тексту – 14.

Графічні матеріали (фото, ілюстрації, таблиці тощо), використані у статі, надавати у вигляді окремих файлів у форматах tiff, jpg роздільною здатністю 300 т/д.

Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки.

При посиланні у тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури, том i сторінку: [8, с.56-57]. Якщо є посилання на кілько джерел одночасно, їх номери розділяються крапкою з комою: [1; 3].

Цитати з наукових статей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках.

Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публікації – від 15-20 тис. друкованих знаків (7-10 аркушів). В кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури. Оформлення бібліографічного опису здійснюється українськими авторами згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і відповідної постанови ВАК України («Бюлетень ВАК України», 2008, № 3).

Анотація (до 300 слів) подається мовою, якою написана доповідь.

Крім статті, необхідно надіслати окремий файл із відомостями про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), місце роботи, посада, науковий ступінь і вчене звання (за наявності), контактний тел., домашня адреса, електронна адреса.