Колектив кафедри «Основ архітектурного проектування і рисунку» вітає завідувача кафедри, доцента Вотінова М.А. з виданням монографії «Реновація і гуманізація громад­ських просторів в міському середо­вищі» і бажають подальших успіхів у науковій діяльності.

Монографія присвячена вдоско­на­лен­ню формування громадських просторів в міському середовищі з метою розробки науково-обгрунтова­них рекомендацій реновації та гуманізації їх архітектурно-ландшафт­ного середовища. У монографії роз­гля­нуті еволюційні особливості роз­вит­ку громадських просторів і прийо­ми їх реновації та гуманізації. Визначена типологічна характеристи­ка громадських просторів і специфіка їх композиційної організації. Викладено перспективні тенденції реновації та гуманізації громадських просторів в міському середовищі.

01 image003

02 image005