01 Gihor z pidruchnikom EditedКолектив кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку вітає Жихор Олену Борисівну з виданням підручника «Економічна безпека» з грифом МОНУ:

Економічна безпека: підручник / авт. кол.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О.Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О.І. Барановського. – К.: УБС НБУ, 2015. – 467 с.

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні основи економічної безпеки та систему побудови економічної безпеки підприємства. Розкрито механізм забезпечення економічної безпеки підприємства; державне регулювання економіки та підприємницької діяльності; критерії економічної безпеки підприємства та її рівні; адаптацію підприємства залежно від його поведінки; інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства. Окрему увагу приділено діяльності служби безпеки підприємства та шляхам удосконалення її діяльності.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного спрямування, аспірантів, викладачів, працівників фінансово-кредитної системи, а також для широкого загалу читачів, які хочуть опанувати цю дисципліну самостійно.