01 DSC 200722 квітня відбулося пленарне засідання VIII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сталий розвиток міст» (80-а студентська науково-технічна конференція ХНУМГ ім. О.М. Бекетова).

Учасників конференції привітали ректор Університету, д-р наук держ. управління, професор Бабаєв В.М. та Перший заступник міського голови Парамонов А.О.

02 DSC 199803 DSC 2015 

04 DSC 199905 DSC 201006 DSC 2011 

На пленарному засіданні з доповідями виступили:

- «Сучасні підходи до визначення сталого розвитку міст», студент 5 курсу ф-ту економіки і підприємництва Бугайов М. О. (науковий керівник – канд. екон. наук, доцент Бібік Н.В.);

- «Использование светодиодов в светильниках местного освещения», студентка 5 курсу ф-ту електропостачання і освітлення міст Мащенко А. В. (науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Литвиненко О.С.);

- «Характеристика родовищ природного газу на території України», студент 1 курсу будівельного ф-ту Дежін Є. А. (науковий керівник – асистент Бобловський О.В.);

- «Проблеми та перспективи розвитку галузі міського електричного транспорту України», студентка 3 курсу ф-ту економіки і підприємництва  Собко А.Р. (науковий керівник – асистент Телятник С.В.).

07 DSC 202108 DSC 2025 

09 DSC 204210 DSC 2057 

У конференції в 40 секціях візьмуть участь 900 студентів, у тому числі 27 студентів з 6 вищих навчальних закладів України: Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; Луцького національного технічного університету; Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка; Харківського державного університету харчових технологій.

На секціях, які відбудуться 23 та 24 квітня, буде заслухано 835 доповідей.

За підсумками роботи конференції видано 495 тезисів (в 4-х частинах) згідно наукових напрямів діяльності Університету.

11 DSC 207212 DSC 2075 

13 DSC 2088