ЛЮБЧЕНКО Марію Анатоліївну, асистента кафедри «Інженерної та комп’ютерної графіки» з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, із спеціальності 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби.

Бажаємо подальших успіхів та досягнення великих здобутків.