01 DSC 5357Захист магістерської роботи виступає заключним етапом підготовки студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», якість її виконання та результати захисту підтверджують їх кваліфікаційний рівень. Студенти-випускники, відповідно до майбутньої кваліфікації, яку отримували за спеціальністю («Професіонал з фінансово-економічної безпеки» або «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки») представили на публічний захист набуті теоретичні знання, продемонстрували вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань. А також продемонстрували здатність аналізувати та узагальнювати результати новітніх наукових досліджень у галузі безпеки і застосовувати їх для вирішення прикладних проблем.

Процедура захисту розпочалася зі слів привітання керівництва ХНУМГ імені О.М. Бекетова, членів ДЕК та почесних гостей випускникам-магістрам. Так, зі словами привітання та побажання успішного захисту виступили:

– ректор Університету проф. Бабаєв В.М.,

– голова правління Союзу працівників сфери безпеки, заступник голови антикорупційного комітету при Харківській обласній державній адміністрації – Косенко Володимир Анатолійович;

– виконавчий директор Харківського регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців – Набока Едуард Євгенійович;

– радник начальника Харківської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління мін доходів у Харківській області – Ярошенко І.В.;

– головний спеціаліст з безпеки філії у м. Харкові управління безпеки АТ «Укрексімбанк» – Столбов Володимир Фридрихович;

Із використанням засобів відео-конференції до учасників зібрання із побажаннями успішного захисту звернувся Джим Ристевский (Jim Ristevski) – President T&R tool works Co. Inc/Syracuse NY.

02 DSC 5249Для захисту магістерської роботи з професорсько-викладацького складу кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту» було сформовано Державну екзаменаційну комісію у склдаі: проф. Ващенко О.М. (генерал-майор СБУ, член Всеукраїнської Асоціації ветеранів спецпідрозділ «К» СБУ); проф., д.е.н. Момот Т.В. (завідувач кафедри «Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту»), проф. Пригунов П.Я. (заступник керівника Управління реформування правоохоронних органів та органів юстиції Адміністрації Президента України); доц. Чередниченко О.Ю. (полковник, офіцер по посаді заступника начальника управління Служби безпеки України в Харківській області. Дійсний член-кореспондент Транспортної академії України, дійсний член-кореспондент Інженерної академії України, почесний професор Міжнародної кадрової академії України, почесний Академік Міжнародної кадрової академії України. Член Міжнародного Союзу Економістів). 

03 DSC 5240Кожна з представлених на публічний захист магістерських робіт у своєму змісті обов'язково містила сукупність актуальних результатів і нових наукових положень та підтверджувала здатність магістранта виконувати самостійні наукові дослідження, що ґрунтуються на отриманих теоретичних знаннях, практичних уміннях та навичках.

У процесі оцінювання захищених дипломних робіт ДЕК враховував низку важливих показників якості магістерської дипломної роботи, а саме: доведення актуальності обраної теми дослідження; спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій або запровадження результатів дослідження у практику; загальну та професійну грамотність, відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; різноманітність та адекватність методів дослідження та використання наукового апарату; наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем, власні розробки та пропозиції магістранта; рівень обґрунтування запропонованих рішень; ступінь самостійності у проведенні дослідження; рівень культури мови у роботі та її загальне оформлення.

Щиро вітаємо випускників із захистом магістерських робіт і закінченням навчання за Магістерською програмою «Управління фінансово-економічною безпекою»!

Бажаємо подальших наукових успіхів, плідної співпраці із кафедрою та реалізації усіх задумів!!!

Вітаємо!!!

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ