022 Дизайн
Дизайн


023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація


035 Філологія
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська


051 Економіка
Економіка підприємства
Міжнародна економіка


071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
Фінансово-економічна безпека підприємства
Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі


073 Менеджмент
Менеджмент організацій міського господарства
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
Менеджмент. Управління проектами
Логістика


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка та організація бізнесу


101 Екологія
Екологія


122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки (на базі ОКР МС)
Комп’ютерні науки. Управління проектами


126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання
Світлотехніка та дизайн світлового середовища
Електротехніка та електротехнології (на базі ОКР МС)
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (на базі ОКР МС)
Електромеханіка
Електромеханіка (на базі ОКР МС)


151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Системна інженерія


183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища (на базі ОКР МС)


185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технології


191 Архітектура та містобудування
Архітектура


192 Будівництво та цивільна інженерія
Міське будівництво та господарство
Міське будівництво та господарство (на базі ОКР МС)
Цивільна інженерія
Цивільна інженерія (на базі ОКР МС)
Промислове і цивільне будівництво
Промислове і цивільне будівництво (на базі ОКР МС)


193 Геодезія та землеустрій
Геодезія, картографія та землеустрій
Геодезія, картографія та землеустрій (на базі ОКР МС)


194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології


205 Лісове господарство
Лісове господарство


206 Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство (на базі ОКР МС)


241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа


242 Туризм
Туризм


263 Цивільна безпека
Цивільний захист
Цивільний захист (на базі ОКР МС)
Охорона праці
Охорона праці (на базі ОКР МС)


275 Транспортні технології
Транспортні технології (міський транспорт)
Транспортні технології (міський транспорт) (на базі ОКР МС)


281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

051 Економіка
Економіка підприємства


071 Облік і оподаткування
Облік і аудит


073 Менеджмент
Бізнес-адміністрування
Управління фінансово-економічною безпекою
Менеджмент. Управління проектами
Менеджмент організацій і адміністрування
Логістика
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка та організація бізнесу


101 Екологія
Екологія міст


122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки. Управління проектами


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні системи і комплекси транспортних засобів
Електричний транспорт
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електротехнічні системи електроспоживання
Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток
Світлотехніка і джерела світла
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)


151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Системна інженерія


161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія


183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища


191 Архітектура та містобудування
Містобудування
Архітектура будівель і споруд
Архітектура будівель і споруд (освітньо-наукова)
Дизайн архітектурного середовища


192 Будівництво та цивільна інженерія
Міське будівництво та господарство
Промислове і цивільне будівництво
Водопостачання та водовідведення
Теплогазопостачання і вентиляція
Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)


193 Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій


194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології


206 Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство


241 Готельно-ресторанна справа
Готельна і ресторанна справа


242 Туризм
Туризмознавство


263 Цивільна безпека
Охорона праці


275 Транспортні технології
Транспортні системи
Організація перевезень і управління на транспорті
Розумний транспорт і логістика для міст


281 Публічне управління та адміністрування
Адміністративний менеджмент
Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

022 Дизайн
Дизайн


023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація


035 Філологія
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська


051 Економіка
Економіка
Міжнародна економіка


071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
Фінансово-економічна безпека підприємства
Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі


073 Менеджмент
Менеджмент організацій міського господарства
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
Менеджмент. Управління проектами
Менеджмент міжнародних компаній
Логістика


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка та організація бізнесу


101 Екологія
Екологія


122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки. Управління проектами


126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання
Електротехнічні системи електроспоживання (на базі ОКР МС)
Світлотехніка та дизайн світлового середовища
Світлотехніка та дизайн світлового середовища (на базі ОКР МС)
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (на базі ОКР МС)
Електромеханіка
Електромеханіка (на базі ОКР МС)


151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Системна інженерія
Системна інженерія (на базі ОКР МС)


161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія


183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища (на базі ОКР МС)


185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технології


191 Архітектура та містобудування
Архітектура


192 Будівництво та цивільна інженерія
Міське будівництво та господарство
Міське будівництво та господарство (на базі ОКР МС)
Цивільна інженерія
Цивільна інженерія (на базі ОКР МС)
Промислове і цивільне будівництво
Промислове і цивільне будівництво (на базі ОКР МС)


193 Геодезія та землеустрій
Геодезія, картографія та землеустрій
Геодезія, картографія та землеустрій (на базі ОКР МС)


194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (на базі ОКР МС)


205 Лісове господарство
Лісове господарство
Лісове господарство (на базі ОКР МС)


206 Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство (на базі ОКР МС)


241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа


242 Туризм
Туризм


263 Цивільна безпека
Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці
Охорона праці
Цивільний захист


275 Транспортні технології
Транспортні технології (міський транспорт)
Транспортні технології (міський транспорт) (на базі ОКР МС)


281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

 

051 Економіка
Економічна аналітика
Міжнародна економіка


071 Облік і оподаткування
Облік і аудит


073 Менеджмент
Бізнес-адміністрування
Управління фінансово-економічною безпекою
Менеджмент. Управління проектами
Менеджмент організацій і адміністрування
Логістика
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка та організація бізнесу


101 Екологія
Екологія міст


122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки. Управління проектами


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електричні системи і комплекси транспортних засобів
Електричний транспорт
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електротехнічні системи електроспоживання
Магістральні електричні мережі: управління, експлуатація та розвиток
Світлотехніка і джерела світла
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (освітньо-наукова)


151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Системна інженерія


161 Хімічні технології та інженерія
Хімічні технології та інженерія


183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища


185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технології


191 Архітектура та містобудування
Містобудування
Архітектура будівель і споруд
Архітектура будівель і споруд (освітньо-наукова)
Дизайн архітектурного середовища


192 Будівництво та цивільна інженерія
Міське будівництво та господарство
Промислове і цивільне будівництво
Водопостачання та водовідведення
Теплогазопостачання і вентиляція
Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова)


193 Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій


194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології


206 Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство


241 Готельно-ресторанна справа
Готельна і ресторанна справа


242 Туризм
Туризмознавство


263 Цивільна безпека
Охорона праці


275 Транспортні технології
Транспортні системи
Організація перевезень і управління на транспорті
Розумний транспорт і логістика для міст (освітньо-наукова)


281 Публічне управління та адміністрування
Адміністративний менеджмент
Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами

022 Дизайн
Дизайн


023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація


035 Філологія
Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська


051 Економіка
Економіка підприємства
Міжнародна економіка


071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
Фінансово-економічна безпека підприємства
Облік і оподаткування у міжнародному бізнесі


073 Менеджмент
Менеджмент організацій міського господарства
Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу
Менеджмент. Управління проектами
Менеджмент міжнародних компаній
Логістика


076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Економіка та організація бізнесу


101 Екологія
Екологія


122 Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки
Комп’ютерні науки. Управління проектами


126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології


141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електротехнічні системи електроспоживання
Електротехнічні системи електроспоживання (на базі ОКР МС)
Світлотехніка та дизайн світлового середовища
Світлотехніка та дизайн світлового середовища (на базі ОКР МС)
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії
Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (на базі ОКР МС)
Електромеханіка
Електромеханіка (на базі ОКР МС)


151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Системна інженерія
Системна інженерія (на базі ОКР МС)


183 Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища
Технології захисту навколишнього середовища (на базі ОКР МС)


185 Нафтогазова інженерія та технології
Нафтогазова інженерія та технології


191 Архітектура та містобудування
Архітектура


192 Будівництво та цивільна інженерія
Міське будівництво та господарство
Міське будівництво та господарство (на базі ОКР МС)
Цивільна інженерія
Цивільна інженерія (на базі ОКР МС)
Промислове і цивільне будівництво
Промислове і цивільне будівництво (на базі ОКР МС)


193 Геодезія та землеустрій
Геодезія, картографія та землеустрій
Геодезія, картографія та землеустрій (на базі ОКР МС)


194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології


205 Лісове господарство
Лісове господарство
Лісове господарство (на базі ОКР МС)


206 Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство
Садово-паркове господарство (на базі ОКР МС)


241 Готельно-ресторанна справа
Готельно-ресторанна справа


242 Туризм
Туризм


263 Цивільна безпека
Цивільний захист
Охорона праці
Аудит та консалтингова діяльність в охороні праці


275 Транспортні технології
Транспортні технології (міський транспорт)
Транспортні технології (міський транспорт) (на базі ОКР МС)


281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

Календар подій

Кафедри ХНУМГ

Банківські реквізити ХНУМГ

І тур 2020

Довідник абітурієнта ХНУМГ 2019

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

дист навч 19

ЦДОК копия

Вступ правила ХНУМГ

100

Довідник першокурсника ХНУМГ 2019

Додаткова освіта

Освітні ресурси

Баннер енерго

На сайті 416 гостей та користувачі відсутні