1

2

3

Квота 2

4

Аспірантура

Участь Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова в рейтингах (2019р.)

В світовому рейтингу Webometrics (січень 2019 р.) серед українських вишів наш Університет отримав 25 позицію (в січні 2018 р. —займав 20 позицію).

Веб-портал UniRank, який представляє неакадемічний рейтинг вищих навчальних закладів світу, виходячи з популярності їхніх офіційних веб-сайтів, оприлюднив рейтинг за 2019 рік. Наш університет отримав 17 позицію серед українських вишів (в липні 2018р. займав 22 позицію).

Видавничою службою «УРАН», на замовлення сайту Освіта.ua, здійснено наукометричний моніторинг суб’єктів науково-видавничої діяльності України за показниками бази даних Scopus, на підставі якого складено рейтинг українських вищих навчальних закладів.

Згідно з даними рейтингу, станом на квітень 2019 року, наш Університет  з  індексом Гірша 12 серед університетів України отримав 75 місце (75 місце   з  індексом Гірша 10 у попередньому рейтингу).

У рейтингу вищих навчальних закладів «Топ-200 Україна» — 2019 року наш Університет займає — 44 місце (95 місце – у попередньому рейтингу).

У консолідованому рейтингу вищих навчальних закладів України у 2019 році наш Університет отримав 60-62 місце (проти 80-82 у попередньому рейтингу).

У міжнародному рейтингу U-multirank наш Університет отримав 19 місце серед українських вишів. (у попередньому рейтингу Університет не приймав участь).

Лабораторія Cybermetrics оприлюднила сьомий рейтинг прозорості університетів, підготовлений на основі даних цитованості провідних вчених. Згідно цього рейтингу наш Університет з кількістю цитувань – 19733 отримав 13 місце серед українських вишів та 2330 місце у світі.

В 2019 р. наш Університет прийняв участь у рейтингу — Бібліометрика української науки, який має декілька номінацій.

У рейтингу наукових колективів з індексом Гірша 53 наш Університет займає 41-43 місце серед вищих навчальних закладів України (40-41 місце з індексом Гірша 45 – у попередньому.

У рейтингу наукових видань науково-технічний збірник Комунальне господарство міст з індексом Гірша 14 займає 76 позицію (у попередньому – 82 позицію з індексом Гіршап 12).