1

2

3

4

Аспірантура

5

На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» щодо публічності та прозорості діяльності, забезпечення відкритості прийняття рішень у даному розділі наведені: офіційні звіти (звіти Ректора та звіти про використання та надходження коштів), кошторис Університету на поточний рік та всі зміни до нього, інформація щодо проведення тендерних закупівель, перелік платніх послуг, штатній розпис, оголошення на замішення вакантних посад на поточний рік, інформація щодо антикорупційної програми, ліцензування та акредитації тощо.


Звіти


Кошторис


Державні закупівлі


Платні послуги


Форма 2Б Наявність майна ХНУМГ


Штатний розпис


Офіційні оголошення


Антикорупційні заходи

Антикорупційна програма Університету

Наказ про затвердження Антикорупційної програми

Наказ про визначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Наказ про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Наказ про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків

Склад Комісії з оцінки корупційних ризиків

Наказ про затвердження Порядку прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (з додатками)

Контактна інформація


Ліцензування та акредитація

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Висновки експертних комісій

Програми роботи експертних груп

Звіти експертних груп

Експертні висновки ГЕР

Рішення про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію освітніх програм


Зразки документів про вищу освіту:

Диплом бакалавра

Диплом магистра

Додаток до диплому-1 ЗРАЗОК