ПЛАН

роботи Вченої ради Університету

на 2018-2019 навчальний рік

 

Вересень 2018 р.

1. Про результати вступної кампанії 2018 року та завдання щодо забезпечення прийому студентів у 2019 році.

Доповідає:

начальник інформаційно-обчислювального центру проф. Пан М.П.

Готує:

  комісія ректорату

2. Про роботу громадської організації «Асоціація випускників, студентів і друзів» Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Доповідає:

голова Асоціації проф. Харченко В.Ф.

Готує:

  секретаріат Асоціації випускників та друзів ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

 

Жовтень 2018 р.

1. Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Доповідає:

завідувач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності проф. Хворост М.В.

Готує:

комісія ректорату

2. Про стан та перспективи розвитку післядипломної освіти.

Доповідає:

Директор Центру підвищення кваліфікації Прасол В.М.

Готує:

  комісія ректорату

 

Листопад 2018 р.

1. Про стан та перспективи розвитку підготовки фахівців за спеціальністю «Архітектура та містобудування».

Доповідають:

завідувачі кафедр Осиченко Г.О., Древаль І.В., Оленіна О.Ю.

Готує:

комісія ректорату

2. Про профорієнтаційну роботу факультету електропостачання та освітлення міст.

Доповідає:

декан факультету доц. Поліщук В.М.

Готує:

комісія ректорату

3. Умови прийому до ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 2019 року.

Доповідає:

відповідальний секретар приймальної комісії проф. Хворост М.В.

Готує:

комісія ректорату

 

Грудень 2018 р.

1. Про збереження історичної, освітньої, наукової, інтелектуальної та культурної спадщини ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Доповідає:

Заступник голови ради зі спадщини університету, почесний ректор Університету проф. Шутенко Л.М.

2. Про запровадження заходів з енергозбереження в Університеті.

Доповідає:

керівник тимчасової цільової робочої групи «Енергоефективність». Романенко С.В.

Готує:

тимчасова цільова робоча група «Енергоефективність»

 

Січень 2019 р.

1. Про міжнародне просування і імідж Університету.

Доповідає:

директор центру міжнародної діяльності і освіти доц. Бібік Н.О.

Готує:

центр міжнародної діяльності і освіти, тимчасова цільова проектна група «Міжнародне просування і імідж Університету».

2. Про забезпечення виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Доповідає:

начальник навчально-методичного відділу доц. Рославцев Д.М.

Готує:

Навчально-методичний відділ.

3. Про стан підготовки студентів бакалаврського рівня до зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови при вступі до магістратури.

Доповідає:

завідувач кафедри іноземних мов доц. Ільєнко О.Л.

Готує:

Комісія ректорату.

4. Про підсумки фінансової діяльності університету за 2018 рік.

Доповідає:

головний бухгалтер Великих Т.В.

Готує:

фінансово-економічний відділ.

 

Лютий 2019 р.

1. Про актуалізацію Стратегічного плану розвитку Університету до 2020 року та подальшу перспективу.

Доповідає:

завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, проф. Чумаченко І.В.

Готує:

проректори за напрямами роботи.

2. Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри лісового та садово-паркового господарства.

Доповідає:

завідувач кафедри лісового та садово-паркового господарства проф. Ткач В.П.

Готує:

комісія ректорату.

3. Звіт тимчасової цільової робочої групи «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності».

Доповідає:

керівник тимчасової цільової робочої групи: проф. Пан М.П.

Готує:

тимчасова цільова робоча група «IT в освітній, науковій та управлінській діяльності».

 

Березень 2019 р.

1. Про стан та перспективи підготовки іноземних студентів в Університеті.

Доповідає:

декан факультету по роботі з іноземними студентами доц. Калмиков О.О.

Готують:

міжнародний відділ, деканат по роботі з іноземними студентами.

2. Про розвиток освітньо-наукових програм магістра.

Доповідають:

керівники груп забезпечення спеціальностей.

Готує:

комісія ректорату.

 

 Квітень 2019 р.

1. Про результати наукової діяльності Університету у 2018 р та звіт тимчасової цільової робочої групи «Управління наукою».

Доповідає:

проректор з наукової роботи, проф. Сухонос М.К.

Готують:

науково-дослідна частина, тимчасова цільова робоча група «Управління наукою».

2. Про організацію дистанційного навчання в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та подальше впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес.

Доповідає:

Кузнецов А.І.

Готує:

комісія ректорату.

3. Про результати роботи ради молодих вчених.

Доповідає:

Голова ради молодих вчених Вершиніна Д.М.

Готує:

Рада молодих вчених  

 

Травень 2019 р.

1. Про стан та перспективи розвитку інформаційного пакету Університету.

Доповідає:

начальник навчально-методичного відділу доц. Рославцев Д.М.

Готує:

Навчально-методичний відділ

2. Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри міського будівництва.

Доповідає:

завідувач кафедри міського будівництва доц. Завальний О.В.

Готує:

комісія ректорату.

3. Про стан та завдання щодо розвитку Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації.

Доповідають:

директор інституту проф. Хворост М.В.

Готує:

комісія ректорату.

 

Червень 2019 р.

1. Про результати освітньої та наукової діяльності та стратегію розвитку кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів.

Доповідає:

завідувач кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів, проф. Кондращенко О.В.

Готує:

комісія ректорату.

2. Про розвиток внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Доповідає:

начальник навчально-методичного відділу доц. Рославцев Д.М.

Готує:

Навчально-методичний відділ.