Склад Вченої ради Харківського національного університету міського господарства на засіданні Вченої ради

№ пп

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада, вчене звання

1

Бабаєв В.М.

ректор університету, професор

2

Шутенко Л.М.

почесний ректор університету, професор

3

Стадник Г.В.

перший проректор, професор

4

Сухонос М.К.

проректор з наукової роботи, професор

5

Росоха В.О.

проректор з НПР та МТРУ, професор

6

Малєєв О.І.

проректор з керівництва та координації НВР НМК університету, доцент

7

Грицьков Є.В.

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків

8

Ачкасов А.Є.

завідувач кафедри, професор кафедри економіки підприємств міського господарства

9

Безкоровайний Д.О.

завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, доцент

10

Будко А.В.

студентка 5 курсу факультету ЕОМ

11

Ведмідь Д.Ю.

студентка 2 курсу факультету ІМЕМ

12

Великих Т.В.

головний бухгалтер

13

Вершиніна Д.М.

голова ради молодих вчених, аспірант кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

14

Димченко О.В.

завідувач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку, професор

15

Євсюкова Н.О.

директор бібліотеки

16

Завальний О.В.

завідувач кафедри міського будівництва

17

Калмиков О.О.

декан факультету по роботі з іноземними студентами, доцент

18

Калюжний Д.М.

завідувач кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст, доцент

19

Капцов І.І.

завідувач кафедри експлуатації газових і теплових систем, професор

20

Кічаєва О.В.

завідувач кафедри механіки ґрунтів, фундаментів та інженерної геології, доцент

21

Коваленко А.О.

студентка 3 курсу будівельного факультету

22

Корженко В.В.

завідувач кафедри філософії і політології, професор

23

Кондращенко О.В.

завідувач кафедри технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів, професор

24

Лук’янов В.І.

директор житлово-комунального коледжу

25

Лусь В.І.

голова профкому, завідувач кафедри інженерної і комп’ютерної графіки, професор

26

Лобашов О.О.

завідувач кафедри транспортних систем і логістики, професор

27

Маляренко В.А.

професор кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст, професор

28

Мамонов К.А.

декан будівельного факультету, професор

29

Момот Т.В.

завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, професор

30

Мохонько А.М.

студентка 5 курсу факультету ЕОМ

31

Назаренко О.М.

директор електромеханічного коледжу

32

Неєжмаков П.І.

завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла, проф.

33

Новікова М.М.

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, професор

34

Новожилова М.В.

завідувач кафедри прикладної математики і інформаційних технологій

35

Оболенцева Л.В.

завідувач кафедри туризму і готельного господарства, доцент

36

Олійник А.В.

студентка 5 курсу факультету електропостачання і освітлення міст

37

Оленіна О.Ю.

завідувач кафедри дизайну та образотворчого мистецтва, професор

38

Осиченко Г.О.

завідувач кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, професор

39

Пан М.П.

начальник інформаційно-обчислювального центру, професор

40

Петченко О.М.

завідувач кафедри фізики, професор

41

Писаревський І.М.

декан факультету менеджменту, професор

42

Поліщук В.М.

декан факультету ЕОМ, доцент

43

Решетило В.П.

завідувач кафедри економічної теорії ті міжнародної економіки, професор

44

Рищенко Т.Д.

декан АДОМ факультету, професор

45

Смирний М.Ф.

завідувач кафедри електричного транспорту, професор

46

Соловйов О.В.

декан факультету економіки і підприємництва, професор

47

Сосков А.Г.

професор кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки, професор

48

Сталінський Д.В.

завідувач кафедри водопостачання, водовідведення і очистки вод, професор

49

Стольберг Ф.В.

завідувач кафедри інженерної екології міст, професор

50

Ткач В.П.

завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства, професор

51

Ткачов В.О.

декан ІМЕМ факультету, доцент

52

Тугай Д.В.

завідувач кафедри альтернативної електроенергетики та електротехніки, доцент, вчений секретар вченої ради

53

Угоднікова О.І.

голова профкому студентів, зам. декана будівельного факультету

54

Федорова О.І.

студентка 5 курсу факультету АДОМ, голова студентського Сенату

55

Харченко В.Ф.

директор навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, професор

56

Хворост М.В.

директор центру заочного навчання, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності, професор

57

Чумаченко І.В.

завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, професор

58

Шмуклєр В.С.

завідувач кафедри будівельних конструкцій, професор

59

Шпачук В.П.

завідувач кафедри теоретичної і будівельної механіки, професор

60

Шпіка М.І.

декан факультету ТСТ, доцент