Альтернативної електроенергетики та електротехніки


Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища


Будівельних конструкцій


Вищої математики


Водопостачання, водовідведення і очищення вод


Дизайну та образотворчого мистецтва


Економіки підприємств міського господарства


Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку


Економічної теорії та міжнародної економіки


Експлуатації газових і теплових систем


Електричного транспорту


Земельного адміністрування та геоінформаційних систем


Інженерної екології міст


Іноземних мов


Історії і культурології


Лісового та садово-паркового господарства


Менеджменту і публічного адміністрування


Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології


Містобудування


Міського будівництва


Мовної підготовки, педагогіки та психології


Основ архітектурного проектування та рисунку


Охорони праці та безпеки життєдіяльності


Правого забезпечення господарської діяльності


Прикладної математики і інформаційних технологій


Світлотехніки і джерел світла


Систем електропостачання та електроспоживання міст


Теоретичної та будівельної механіки


Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів


Транспортних систем і логістики


Туризму і готельного господарства


Української та російської мов як іноземних


Управління проектами у міському господарстві і будівництві


Фізвиховання і спорту


Фізики


Філософії та політології


Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту


Хімії