1

2

3

Квота 2

4

Аспірантура

Галерея історичних реорганізацій та найменувань навчального закладу

 

1922 рік

01 1922

На підставі «Положення про управління комунальним господарством», прийнятого на спільному засіданні Ради Народних Комісарів України і голів губвиконкомів 12 липня 1922 р., було прийняте рішення про створення в м. Харкові Всеукраїнського Технікуму Комунального Господарства (ВТКГ).

Постановою ВУЦВК від 22 листопада 1922 р. про введення в дію Кодексу законів про народну освіту було визнано: «Технікуми є вищою школою, що підготовляє працівників вищої кваліфікації певної вузької галузі народного господарства і державного будівництва».


1924 рік

02 1924 1925

ВТКГ був реорганізований, а наявний склад слухачів переведений у Вечірній робочий Технікум народного господарства (ВРТНГ), де було відкрито факультет комунального господарства.

У Постанові комісії про об’єднання Технікуму Комунального Господарства з Вечірнім робочим Технікумом народного господарства від 14 липня 1924 р. сказано: «Визнати можливим відкриття Відділення Комунального Господарства при ВРТНГ, зі збереженням структури цього Технікуму».


1929 рік

03 1929

На підставі засідання Колегії НКО було ухвалено приєднати з 01.07.1929 р. Харківський Вечірній Технікум Народного Господарства до Харківського Інституту Народного Господарства на правах окремого вечірнього факультету, не змінюючи його цільової настанови.


1930 рік

04 193005 1930 2 

12 липня 1930 р. вийшла Постанова Ради Народних Комісарів УРСР, у якій зазначалося: «Харківський інститут комунального господарства (ХІКГ) створюється на базі комунального факультету Харківського інституту народного господарства».


1935 рік

ХІКГ прийняв на себе керівництво Технікумом зеленого будівництва (ТЗБ). Таке об’єднання отримало назву Харківський учбовий комбінат комунального господарства (ХУККГ).


1938 рік

У складі ХУККГ Харківський інститут комунального господарства (ХІКГ) став носити назву Харківський інститут комунального будівництва (ХІКБ).


1939 рік

Навчальний заклад отримав назву Харківський інститут інженерів комунального будівництва (ХІІКБ).


1941 рік 

У результаті реорганізації було скасовано Учбовий комбінат комунального господарства, а Харківський інститут інженерів комунального будівництва і Технікум зеленого будівництва виділено в окремі навчальні заклади.

Назва Харківський інститут інженерів комунального будівництва (ХІІКБ) існувала до 1989 року.


1989 рік

06 1989

Відповідно до Наказу Мінвузу УРСР від 4 липня 1989 р. ХІІКБ отримав назву Харківський інститут інженерів міського господарства (ХІІМГ). 


1994 рік

07 1994

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 1994 р. ХІІМГ надано статус державної академії з назвою Харківська державна академія міського господарства (ХДАМГ).


2003 рік

08 2003

Враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності та вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України 26 грудня 2003 р. ХДАМГ надано статус національної з назвою Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ). 


2012 рік

09 2012

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року Харківська національна академія міського господарства реорганізована шляхом її перетворення в Харківський університет міського господарства. 


2013 рік

10 2013

За Указом Президента України № 162 від 26 березня 2013 року Харківська національна академія міського господарства отримала статус національного університету міського господарства.

За Наказом Міністерства освіти і науки України № 464 від 25 квітня 2013 року Харківському національному університету міського господарства присвоєно ім’я О.М. Бекетова.


О.М. Бекетов (1862-1941): історична довідка


Пам'ятник великому зодчому і педагогу О.М. Бекетову

Ми у соцмережах

facebook instagram youtube Wiki telegram

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

Опитування

Підготовчі курси ХНУМГ

Psyho

Школи розвитку

Шкільний урок в ХНУМГ

banner architect

Баннер енерго

Приєднання ХНУБА

Стартап школа

5

png 20230324 152241 0000