1

2

3

Квота 2

4

Аспірантура

Pro HNUMG im O M Beketova 2013Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова заснований у 1922 році і є найстарішим в Україні закладом вищої освіти галузевого спрямування. Університет готує фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з комплексу спеціальностей і спеціалізацій для забезпечення життєдіяльності сучасних міст та їх подальшого сталого розвитку.

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – сучасний потужний навчально-науковий комплекс, до складу якого входять 5 навчально-наукових інститутів, 1 факультет, 2 коледжі, 4 освітніх центри, 10 навчально-консультаційних центрів в регіонах країни, аспірантура, докторантура, галузеві науково-дослідні підрозділи, науково-методичний центр. Загальна чисельність студентів становить близько 7 тисяч осіб, серед яких понад 500 студентів з інших країн світу.

Імена вчених Університету прикрашають вітчизняну історію розвитку міського господарства України. Сьогодні ХНУМГ ім. О.М. Бекетова володіє значним інтелектуальним потенціалом, здатним вирішувати актуальні проблеми життєдіяльності міст. Створено Енерго-інноваційний хаб, Регіональний центр технології та дизайну кераміки та скла CENTRE «CERAMIC LABORATORY», Центр трансферу технологій «Мегаполіс», академічний науково-освітній комплекс (АНОК) «Ресурс», Центр розвитку для дітей. Працюють спеціалізовані Вчені ради з присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук. На базі Центру доуніверситетської освіти і кар'єри працють Школи розвитку.

Університет має розвинену матеріально-технічну базу і соціальну сферу. Загальна площа споруд становить близько 129429 тис. кв.м. Сучасна науково-технічна бібліотека налічує більше 1 млн. примірників та має цифровий репозиторій, в якому понад 25 тис. видань навчально-методичного забезпечення. Працює Центр новітніх інформаційних технологій, Музейний комплекс, Студентський клуб. Діє Спортивний комплекс площею 6 тис. кв.м. та лижно-спортивна база. Студентське містечко налічує 8 гуртожитків із затишними кімнатами, спортивними та тренажерними залами, бібліотеками, кафе. 

Діяльність ХНУМГ ім. О.М. Бекетова одержала державне та міжнародне визнання. Зроблено значний внесок у розробку та реалізацію міжнародних та державних програм, серед яких міжнародні освітянські проекти з екології та охорони навколишнього природного середовища, регіональні програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства, стратегія розвитку м. Харкова до 2030 року. Університет є членом Міжнародної асоціації університетів, мережі ЗВО та шкіл державної служби в регіоні Східної та Центральної Європи, Спілки наукових і інженерних об'єднань України, представлена в Європейській Федерації Національних Інженерних Асоціацій.

В 2018 році Університет приєднався до підписантів Великої хартії університетів. Цей документ окреслює фундаментальні принципи, якими мають керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний рух у світі, який швидко змінюється. Метою документа є відзначення найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним зв’язкам між університетами Європи. Підписуючи Хартію, університети підтверджують свою належність до академічної співдружності, яка, долаючи політичні та соціальні бар'єри, формує принципи інтеграції Європи в суспільство, що надає всім громадянам необхідні права та свободи, різноманітні порівнювані й адекватні послуги у сфері культури, науки та освіти.

На сучасному етапі ХНУМГ ім. О.М. Бекетова вбачає своє головне завдання в поєднанні науки, освіти й виробництва, у підвищенні соціальних і економічних цінностей освіти, популяризації освіченості й культури молоді як найважливіших факторів розвитку держави.

Ми у соцмережах

facebook instagram youtube Wiki telegram

vtour

Банківські реквізити ХНУМГ

Опитування

Підготовчі курси ХНУМГ

Psyho

Школи розвитку

Шкільний урок в ХНУМГ

banner architect

Баннер енерго

Приєднання ХНУБА

Стартап школа

5

png 20230324 152241 0000