Официальный сайт ХНУГХ

 • Увеличить размер шрифта
 • Размер шрифта по умолчанию
 • Уменьшить размер шрифта

Батькам

Презентація для батьків


Робочі плани класів


Розклад уроків 9-а

Розклад уроків 10-а

Розклад уроків 11-а


Структура 2013-2014 навчального року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області

І. Загальні засади

Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області (далі Харківський ліцей міського господарства) здійснює діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказів Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», листа Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного Статуту.

За Статутом Харківський ліцей міського господарства є навчальним закладом III ступеня з профільним навчанням за природничо-математичним напрямом та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу).

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується за природно-математичним напрямом диференціації навчання фізико-математичного профілю: в 10-А та 11-А класах.

Мова навчання – українська.

У 2013/2014 навчальному році функціонуватимуть 4 класи, в яких навчатимуться 30 учнів.

Робочий навчальний план Харківського ліцею міського господарства на 2013/2014 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» та наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»:

 • для 8-А, 9-А класів – Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 1) – додатки 1-2;
 • для 10-А, 11-А класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (додатки5,23) – додатки 3-4.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план Харківського приватного ліцею міського господарства включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме:

 • у 10-А , 11-А класах з метою забезпечення свідомого і якісного оволодіння учнями системою знань, формування необхідних навичок і умінь з предмета та якісної підготовки до ЗНО відводяться додаткові години на індивідуальні заняття з української мови (по 1 годині на тиждень). Враховуючи індивідуальні здібності учнів, з метою проведення профорієнтаційної роботи, введено курси за вибором «Малюнок», «Основи містобудування», «Світлотехніка та джерела світла», «Основи підприємницької діяльності» по 1 годині на тиждень (викладаються факультативно);
 • у 10-А класі з метою поглиблення і розширення знань учнів з англійської мови відводяться додаткові години на індивідуальні заняття з іноземної мови (англійської) – 1,5 години на тиждень;
 • в 11-А класі з метою формування в учнів знань для обробки інформації, поданій в графічній формі, відводяться додаткові години на факультатив «Комп’ютерна графіка» (1 година на тиждень).

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 № 476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова у 8-9-х класах введено спецкурс «Харківщинознавство» (по 0,5 години на тиждень). Частина навчального матеріалу буде вивчатися за рахунок екскурсій по місту до визначених місць та пам’яток культури, відвідування музеїв та виставок.

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введена додаткова година на вивчення фізичної культури у 10-А, 11-А класах (1 година на тиждень).

Зміст предмета фізична культура реалізується за рахунок модулів, які визначені шляхом анкетування учнів 9-11-тих класів – баскетбол, волейбол, легка атлетика.

Відповідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводитиметься у 10-му та 11-му класах по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Враховуючи матеріально – технічне забезпечення навчального закладу, на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року», години, відведені на технологічну освіту в 8-А, 9-А, 10-А, 11-А класах, використовуються для вивчення інформаційних технологій, а саме:

 • у 9-А класі – «Основи комп’ютерної графіки» (1 година на тиждень);
 • у 10-А класі – «Основи комп’ютерної графіки» (1 година на тиждень);
 • у 11-А класі – «Основи веб-дизайну» (1 година на тиждень).

При вивченні окремих предметів у Харківському ліцеї міського господарства запроваджується поділ класів на групи:

 • при вивченні української мови, іноземної мови, проведенні занять з алгебри, геометрії та фізики;
 • при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах;
 • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 9-11-х класах;
 • при проведенні уроків з трудового навчання у 8-9-х класах.

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Курси за вибором, спецкурси та факультативи викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та авторськими програмами, затвердженими Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (додаток 5).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2013/2014 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 2 вересня по 27 грудня, ІІ семестр - з 13 січня по 30 травня.

Тривалість уроків у Харківському приватному ліцеї міського господарства становить 8-11-х – 45 хвилин.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій та практики у 8-му і 10-му класах, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів і державної підсумкової атестації випускників 9-го та 11-го класів.

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Основні види і форми навчальної практики включаються у зміст навчальних програм і реалізуються протягом навчального року.

Навчальна практика та екскурсії для учнів 8-го і 10-го класів проводитимуться протягом 10 днів (27 травня – 7 червня): у 8-му класі – по 4 академічні години, у 10-му класі – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація буде проводитися відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 №151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 № 1237/18532.

Впродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні з 28 жовтня по 3 листопада, зимові з 30 грудня по 12 січня, весняні з 24 по 30 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Режим роботи Харківського ліцею міського господарства: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.


alt

За результатам слухань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці та на виконання рішення за результатами наради керівного складу Виконавчої дирекції Фонду із директорами виконавчих дирекцій відділень Фонду Центральна МРВД ХОВ ФСС з ТВП звертається до Вас з проханням посилити інформаційно-роз'яснювальну та агітаційну роботу серед застрахованих осіб щодо організованого оздоровлення дітей під час осінньо-зимового періоду 2013 року та максимально розповсюдити інформацію щодо наявних можливостей санаторно-курортного оздоровлення.

Оздоровлення дітей застрахованих осіб віком від 6 до 18 років за рахунок коштів Фонду планується проводити в дитячих закладах оздоровлення Харківської області ("Березівські мінеральні води", "Ялинка") та м. Євпаторії (ДЗО „Феміда", ДЗО „Чайка", ДЗО "Таврія", ДЗО „Сонячний") тривалістю 21 день (довідка за формою № 70/о не потрібна).

Для дітей передбачається святкування Нового року, Різдва та екскурсії. Очікувана повна вартість таких путівок буде складати 5200,00 грн. Часткова вартість дитячих путівок для отримувачів складає 10% від повної вартості.

Виходячи з вищенаведеного звертаємось до Вас з проханням розповсюдити інформацію щодо можливості оздоровлення дітей батьків, які працюють не тільки у Вашій установі, а також і дітей, які навчаються у Ваших закладах. Порядок дій для таких батьків наведено нижче:

Застрахована особа (батько, мати, опікун) надає в комісію по соціальному страхуванню на підприємстві, установі, організації,де працює заяву на виділення путівки своїй дитині в дитячий заклад оздоровлення та додає копію свідоцтва про народження дитини. Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства надає заявку в міжрайонну виконавчу дирекцію відділення Фонду згідно з додатком 5 до Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого Постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності №17 від 25.02.2009 року (зразок додається). Страхувальник отримує путівки за накладною на підставі довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей.

Комісія (уповноважений) із соціального страхування підприємства приймає рішення про виділення путівок застрахованим особам і членам їх сімей (згідно поданої ними заяви). Застрахована особа вносить часткову сплату (10%) від повної вартості путівки в касу підприємства за своїм основним місцем роботи (при відсутності каси на підприємстві - через установу банку на транзитний рахунок органу Фонду за місцем перебування на обліку).

Також, надаємо детальний перелік санаторно-курортних путівок для застрахованих осіб Вашого підприємства та членів їх сімей на IV квартал 2013 року, а саме:

ДЛЯ ДИТИНИ В СУПРОВОДІ ДОРОСЛОГО з частковою оплатою 10% від повної вартості путівки:

за профілем захворювання органів дихання: Харківська обл. („Ялинка"), санаторії Південного берегу Криму („Славутич", „Ясна Поляна", „Крим"), М.Євпаторія („Примор'є").

за профілем захворювання системи кровообігу: ПБК („Славутич", „Зорі України"), м. Одеса („ім. Горького"), м. Євпаторія („Примор'є");

за профілем захворювання органів травлення: Харківська обл. ("Березівські мінеральні води"), Миргород („Хорол");

за профілем урологічних захворювань: Харківська обл. ("Березівські мінеральні води"), м. Трускавець („Янтар");

за профілем захворювання ендокринної системи та обміну речовин: Миргород („Березовий гай");

за профілем захворювання органів нервової системи та хребта: ПБК („Зорі України", „Крим");

за профілем захворювання органів опори та руху: ПБК („Славутич", „Ай-Петрі", „Крим"), Вінницька обл. („Авангард"), м. Євпаторія („Примор'є");

за профілем захворювання органів зору: м. Одеса („ім. Горького").

Путівки на санаторно-курортне лікування застрахованим особам виділяються на підприємстві на підставі медичної довідки за формою № 070/о. Страхувальник - роботодавець надає в міжрайонну виконавчу дирекцію відділення Фонду заявку про отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності до Порядку про отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009р.№12.

Сподіваємось, що саме за Вашої участі робота по виділенню путівок застрахованим особам та членам їх сімей,а також оздоровлення дітей пройде на досить високому рівні !

Телефони для довідок: 758-75-34, 758-75-44, 730-05-61, 719-94-00.

Заздалегідь вдячна,

Директор Л.Ф. Калюжна


 

Студенческое радио

Вітаємо професорсько-викладацький склад, співробітників та студентів Університету із 70-ю річницею визволення України від німецько-фашистських загарбників.

Мирного неба над головою, процвітання та добробуту нашій країні, міцного здоров’я нашим ветеранам!!!

Мы помним, мы гордимся!!!

1

Довідник першокурсника

Завантажити...

ХНУГХ им. А.Н. Бекетова – на 27-м месте по Украине

Случайное фото

Другие сайты Университета

Внимание пользователям Microsoft Live@Edu!

25.06.2013 осуществлен переход на Office365.

Новая точка входа для почтовых ящиков: mail.office365.com,

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Видео-конференция

news1324965407

Социальные сети:

Infinity – International Fellowship IN trandisciplinarITY supported by Erasmus Mundus programme of the European Union

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Кто на сайте

Сейчас 267 гостей онлайн

Міжнародна науково-технічна конференція:

Сучасні проблеми архітектури і містобудування в умовах міжнародної інтеграції

27-28 листопада 2014 р.

ПОСТУПАЙ В ХНУГХ!

Шановні колеги!
Запрошуємо прийняти участь у роботі
Міжнародної науково-практичній конференції
1 - 3 жовтня 2014, ХНУМГ ім. О.М.Бекетова
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ!
Стань архитектором своей мечты!