Официальный сайт ХНУГХ им.А.Н.Бекетова

Батькам

Презентація для батьків


Робочі плани класів


Розклад уроків 9-а

Розклад уроків 10-а

Розклад уроків 11-а


Безпека в закладах освіти

Нормативні документи

Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.01.2015 № 2 «Щодо заходів безпеки у навчальних закладах»

Спільний лист Міністерства освіти і науки України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій №1/9-55/02-1645/12 від 05.02.2015 «Про заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування»

Лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014 "Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації"


Правила дій при виявленні підозрілих та вибухових пристроїв


Веб-простір безпеки

Веб-сайт «Веб-простір безпеки» створений у рамках спільного проекту Координатора проектів ОБСЄ в Україні з Державною службою України з надзвичайних ситуацій для інформування дітей про ризики та загрози, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, а також щодо правил безпечної поведінки в інших надзвичайних ситуаціях, містить методичні інструменти для проведення уроків з безпеки життєдіяльності вчителями та іншими працівникам освіти.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківського приватного ліцею міського господарства Харківської області

І. Загальні засади

Харківський приватний ліцей міського господарства Харківської області (далі Харківський ліцей міського господарства) здійснює діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказів Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312 «Про затвердження Примірного Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», листа Міністерства освіти і науки України від 10.03.2006 № 1/9-140 «Про застосування окремих положень законодавства про освіту щодо функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), власного Статуту.

За Статутом Харківський ліцей міського господарства є навчальним закладом III ступеня з допрофільною підготовкою (може надавати освітні послуги ІІ ступеня, починаючи з 9 класу).

Ураховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується наступним чином:

 • у 10-А класі організовується навчання за філологічним напрямом навчання за профілем іноземної філології;
 • у 11-А класі за природничо-математичним напрямом і фізико-математичним профілем.
 • У 9-му класі організовано вивчення двох іноземних мов напідставі заяв батьків учнів згідно з рішенням педагогічної ради Харківського ліцею міського господарства (протокол від протокол від 18.06.2014 № 7).

Мова навчання – українська.

У 2014/2015 навчальному році функціонуватимуть 3 класи, в яких навчатимуться 15 учнів.

Робочий навчальний план Харківського ліцею міського господарства на 2013/2014 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.2013 № 1/9-349 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» та наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 28.05.2013 № 354 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2013/2014 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»:

 • для 9-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додатки 3, 22) – додаток 1;

 • для 10-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додатки 9, 23) – додаток 2;

 • для 11-А класу – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2014 №657 (додатки 5, 23) – додаток 3.

ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план Харківського приватного ліцею міського господарства включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на поглиблення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме:

 • у 9-А класі з метою поліпшення комунікативних умінь учнів, удосконалення володіння українською мовою введено курс за вибором «Лінгвістична лабораторія» (0,5 години на тиждень), та з метою поглиблення і розширення знань учнів з другої іноземної мови (німецької мови) вводиться факультатив «Іноземна мова за три роки» («Німецька мова за три роки») (2 години на тиждень);
 • у 10-А класі: з метою удосконалення володіння українською мовою та підготовки до ЗНО введено викладання факультативного курсу «Орфографічний практикум» (1 година на тиждень); з метою ознайомлення учнів із специфічним світом поетичної творчості введено факультативний курс «Чарівний світ поезії» (1 година на тиждень), та з метою поглиблення знань учнів, здобутих під час вивчення шкільного курсу математики введено факультатив «Методи розв’язування задач з математики» (1 година на тиждень); з метою виховання поваги до духовних скарбів Батьківщини, удосконалення знань з історії та літератури введено курс за вибором «Визначні постаті України» (1 година на тиждень); з метою поглиблення і розширення знань учнів з англійської мови запроваджується курс за вибором "Країнознавство (Велика Британія)" (1 година на тиждень);
 • у 11-А класі: враховуючи індивідуальні здібності учнів, з метою проведення профорієнтаційної роботи, введено курси за вибором «Світлотехніка та джерела світла» та «Основи підприємницької діяльності» по 1 годині на тиждень (викладаються факультативно); з метою формування в учнів знань для обробки інформації, поданій в графічній формі, відводяться додаткові години на факультатив «Комп’ютерна графіка» (1 година на тиждень); з метою забезпечення свідомого і якісного володіння учнями системою знань, формування необхідних навичок і умінь з предмета та якісної підготовки до ЗНО відводяться додаткові години на індивідуальні заняття з української мови (1 година на тиждень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 05.07.2010 №666 «Про зміну назви навчального предмета» у 9-му класі вивчається навчальний предмет «Світова література».

У 10-А класі освітня галузь «Математика» реалізується окремими навчальними предметами «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» по 1,5 години на тиждень з інваріантної складової робочого навчального плану за навчальними програмами рівня стандарту.

З метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова та реалізації регіонального компоненту у 9-му класі введено спецкурс «Харківщинознавство» (1 година на тиждень) зобов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, третя година фізичної культури у 9-11-х класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Предмет «Фізична культура» реалізується за рахунок модулів, які визначені шляхом анкетування учнів 9-11-тих класів – баскетбол, волейбол, легка атлетика.

Відповідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводитиметься у 10-му класі в обсязі 1,5 години на тиждень та у 11-му класі 1 година на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану.

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Вивчення навчальних предметів «Трудове навчання» (9-й клас), «Технології» (10–11-ті класи) освітньої галузі «Технології» буде відбуватись на базі експериментальних лабораторій Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат. При вивченні інших навчальних предметів у Харківському ліцеї міського господарства поділ класів на групи не здійснюється через неповну наповнюваність.

Навчальні предмети інваріантної складової робочого навчального плану викладатимуться за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Курси за вибором, спецкурси та факультативи викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України, та авторськими програмами, затвердженими Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації (додаток 5).

ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2014/2015 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом – День знань – і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: Ісеместр – з 1 вересня по 26 грудня 2014 року, ІІ семестр – з 12 січня по 29 травня 2015 року.

Тривалість уроків у Харківському ліцеї міського господарства становить у 9-11-х – 45 хвилин.

Навчальний рік закінчується проведенням державної підсумкової атестації випускників основної (01–08 червня) та старшої (22–28 травня) шкіл.

Навчальні екскурсії та навчальна практика проводяться упродовж навчального року (протокол педагогічної ради від 18.06.2014 № 7).

Державна підсумкова атестація буде проводитися відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

Упродовж навчального року для учнів будуть проводитись канікули: орієнтовно, осінні з 03 листопада до 09 листопада, зимові з 29 грудня до 11 січня, весняні з 23 до 29 березня.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Режим роботи Харківського ліцею міського господарства: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Директор
Харківського приватного ліцею
міського господарства Харківської області І.М.Гусь


 
ZNO
 КАФЕДРА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ОБЛІКУ І  АУДИТУ

Видео-конференция

news1324965407

Студенческое радио

1  2015 

2

Alumni Banner

Расписание МКР для Android

google

b studio_small_Logo

Внимание пользователям Microsoft Office 365

Новая точка входа для почтовых ящиков: mail.office365.com,

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

Социальные сети:

Infinity – International Fellowship IN trandisciplinarITY supported by Erasmus Mundus programme of the European Union

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр
DreamSpark

Кто на сайте

Сейчас 48 гостей онлайн
You are here  :

mon baner