Официальный сайт ХНУГХ

  • Збільшення розміру шрифта
  • Звичайний розмір шрифта
  • Зменшити розмір шрифта
Головна Факультети Економіки і підприємництва

Факультет Економіки та підприємництва

Економічну освіту в Харківській національній академії міського господарства відкрито в 1922 році що, по суті, стало однією з основ створення вищого навчального закладу. За багаторічну історію факультету багатьма поколіннями професорсько-викладацького складу створена сучасна науково-освітня база підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів в області економіки, обліку і аудиту в міському господарстві та будівництві.

КЕРІВНИЦТВО

Соловйов О.В - декан факультету ЕіП ХНАМГ

Декан.

Соловйов Олександр Васильович

к.е.н., професор кафедри Економіки будівництва

Костюк В.О - заст. декана факультету ЕіП ХНАМГ

Заступник декана з навчальної роботи.

Костюк Василь Остапович к.е.н.,

доцент кафедри Міської і регіональної економіки

Соколов Д.В - заст. декану факультету ЕіП ХНАМГ

Заступник декана з виховної роботи.

Соколов Дмитро Володимирович

старший викладач кафедри Економіки будівництва

Тюріна В.М - заст. декана факультету ЕіП ХНАМГ

Заступник декана з науково-методичної роботи.

Тюріна Валентина Миколаївна к.е.н.,

доцент кафедри Міської і регіональної економіки

СПІВРОБІТНИКИ

Петряєва О.М - Старший інспектор деканату ЕіП ХНАМГ

Старший інспектор деканату - Петряєва Ольга Миколаївна
В 2007 році закінчила ХНАМГ по спеціальності «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію «Спеціаліст з економіки підприємства»

Синельник Л.В - Оператор ЕОМ деканату ЕіП ХНАМГ

Оператор ЕОМ - Синельник Лідія Володимирівна
В 2010 році закінчила ХНАМГ по спеціальності «Теплогазопостачання і вентиляція» та отримала кваліфікацію «Інженер з теплогазопостачання і вентиляції»

Гайденко А.В - Секретар-друкарка деканату ЕіП ХНАМГ

Секретар-друкарка - Гайденко Алла Володимирівна
В 2005 році закінчила ХНАМГ по спеціальності «Економіка підприємства» та отримала кваліфікацію «Спеціаліст з економіки підприємства»

 

На факультеті функціонує п'ять кафедр:

1. Міської і регіональної економіки, завідувач кафедрою - член - кореспондент Академії економічних наук, доктор економічних наук, професор Бубенко Павло Трохимович.

2. Економіки будівництва - завідувач кафедрою - відмінник освіти України, дійсний член Академії будівництва України, міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, міжнародної кадрової Академії, доктор технічних наук, професор Торкатюк Володимир Іванович.

3. Обліку і аудиту - завідувач кафедрою доктор економічних наук, професор Момот Тетяна Валеріївна.

4. Економічній теорії - завідувач кафедрою доктор економічних наук, професор Решетило Валентина Петрівна.

5. Правового забезпечення господарської діяльності підприємств - завідувач кафедрою, кандидат юридичних наук, доцент Килимник Інна Ігорівна.

Нині на кафедрах факультету працюють - 86 чоловік професорсько-викладацького складу, з них: 10 професорів, докторів наук; 35 кандидатів наук, доцентів.

Спеціальність: Економіка підприємства

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр.

Термін навчання - 4 роки.

Кваліфікація (варіанти) :

• бакалавр з економіки підприємства;

• бакалавр з економіки підприємства, викладач економічних дисциплін;

• бакалавр з економіки підприємства з поглибленим знанням іноземної мови (англійської);

• бакалавр з економіки підприємства з поглибленим знанням права господарської діяльності;

• бакалавр з економіки підприємства з поглибленим знанням інформаційних систем.

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст з економіки підприємства.

Термін навчання - 1 рік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з економіки підприємства.

Термін навчання - 1 рік.

Підготовка економістів для підприємств міського господарства і будівництва забезпечує глибокі знання спеціальних економічних дисциплін : стратегічне управління підприємством; фінансовий менеджмент; менеджмент персоналу; міжнародний менеджмент; управління проектами; управління потенціалом підприємства; економічна діагностика; економіка інвестицій; ціноутворення; економіка якості та ін. за вибором студентів.

Випускники опановують сучасні професійні уміння з використанням інформаційних систем, працюють в державних і комерційних підприємствах міського господарства і будівництва, органах самоврядування територіальних громад, банках, фірмах, організаціях з формування інвестиційних проектів і бізнес-планів, експортних відділах, страхових компаніях, проектних і ремонтно-будівельних публічних акціонерних товариствах.

Спеціальність: Облік і аудит

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр.

Термін навчання - 4 рік.

Кваліфікація (варіанти) :

• бакалавр з обліку і аудиту;

• бакалавр з обліку і аудиту, викладач економічних дисциплін;

• бакалавр з обліку і аудиту з поглибленим знанням іноземної мови (англійської);

• бакалавр з обліку і аудиту з поглибленими знаннями правових дисциплін;

• бакалавр з обліку і аудиту з поглибленим знанням інформаційних систем.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - спеціаліст з обліку і аудиту.

Термін навчання - 1 рік.

Освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр з обліку і аудиту.

Термін навчання - 1 рік.

Підготовка економістів у сфері обліку і аудиту для підприємств, установ і організацій забезпечує глибокі знання спеціальних економічних дисциплін : фінансовий менеджмент; організація обліку; звітність підприємства; стратегічний аналіз; управління інформаційними системами в аналізі і аудиті; міжнародні стандарти обліку і звітності; аналіз фінансової звітності; облік цінних паперів; фінансово-господарський контроль; організація податкового контролю; податковий облік і звітність; бухгалтерія 1 С та ін. за вибором студентів.

Випускники опановують сучасні професійні уміння з використанням інформаційних обліково-аудиторських систем, працюють в державних і комерційних підприємствах усіх галузей народного господарства, банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях, контрольно-ревізійних управліннях, учбових закладах за профілем спеціальності.

 

ПРОЇЗД ТА ЧАСИ РОБОТИ

Факультет економіки і підприємництва знаходиться за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12, вул. Маршала Бажанова, 17 (центральний корпус, аудиторія

421), станція метро «Архітектора Бекетова»

Час роботи деканату з 8:15 до 17:00. Перерва з 13:00 до 13:45

Часи прийому студентів з 14:15 до 15:45

НАПРЯМКИ НАВЧАННЯ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА КАФЕДРИ

Галузь
Напрям переліку - 2006
Спеціальність переліку 2010
Кафедра
0305 Економіка і підприємництво
6.030509 Облік і аудит
7.03050901
8.03050901 Облік і аудит
Обліку і аудиту
6.030504 Економіка підприємства
7.03050401
8.03050401 Економіка підприємства
Економіка будівництва
Міської і регіональної економки
1801 Специфические категории
8.18010014
Управление
финансово-экономической
безопасностью
Финансово-экономической
безопасности,
учета, аудита

 

Студенческое радио

Видео-конференция

news1324965407

b studio_small_Logo

vidatni vcheni_new

ХНУГХ им. А.Н. Бекетова – на 27-м месте по Украине

Випадкове фото

До уваги користувачів Microsoft Live@Edu!

25.06.2013 здійснений перехід на Office365.

Нова точка входу для поштових скриньок:mail.office365.com

а для skydrive - skydrive.com

Внимание пользователей Цифрового репозитория

Для поиска материалов по цифровому репозиторию воспользуйтесь ссылками

Поиск по автору в Worldcat

Поиск по номеру в Worldcat

Поиск по номеру или автору в BASE

(введите текст dccoll:ftkname в поле (Part of) URL обязательно)

Microsoft Office 365

Соціальні мережі:

Infinity – International Fellowship IN trandisciplinarITY supported by Erasmus Mundus programme of the European Union

2Украинско - канадский культурно-образовательный центр

 Украинско- польский культурно-образовательный центр

Хто на сайті

На даний момент 98 гостей на сайті

DreamSpark

ZNO

Расписание МКР для Android

google

ПОСТУПАЙ В ХНУГХ!

НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ!
БУДУЩИМ АБИТУРИЕНТАМ!
Стань архитектором своей мечты!