ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів зі спеціальності 8.18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань 1801 «Специфічні категорії» у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

Висновки експертної комісії з акредитації підготовки магістрів зі спеціальності 8.06010203 "Дизайн архітектурного середовища" галузі знань 0601 "Будівництво та архітектура" у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів зі спеціальності 8.08010103 "Землеустрій та кадастр" галузі знань 0801 "Геодезія та землеустрій" у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Екологія міст із спеціальності 101 Екологія галузі знань 10 Природничі науки у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Економіка та організація бізнесу із спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 07 Управління та адміністрування у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Водопостачання та водовідведення із спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Охорона праці із спеціальності 263 Цивільна безпека галузі знань 26 Цивільна безпека у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Промислове і цивільне будівництво із спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова 

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Управління проектами із спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології галузі знань 12 Інформаційні технології у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Електричний транспорт із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Раціональне використання і охорона водних ресурсів із спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Міське будівництво та господарство із спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Транспортні системи із спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) галузі знань 27 Транспорт у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова 

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Готельна і ресторанна справа спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа галузі знань 24 Сфера обслуговування у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Електричні системи і комплекси транспортних засобів із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів освітньо-професійної програми Економіка підприємства із спеціальності 051 Економіка галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Управління фінансово-економічною безпекою із спеціальності 073 Менеджмент у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Адміністратівний менеджмент із спеціальності 074 (281) Публічне управління та адміністрування у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Теплогазопостачання і вентиляція із спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова 

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Туризмознавство із спеціальності 242 Туризм галузі знань 24 Сфера обслуговування у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів освітньо-професійної програми Облік і аудит спеціальності 071 Облік і оподаткування 07 Управління та адміністрування у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування із спеціальності 073 Менеджмент у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Організація і регулювання дорожнього руху із спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Логістика 073 Менеджмент у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Електромеханічні системи автоматизації та електропривод із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Організація перевезень і управління на транспорті із спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) галузі знань 27 Транспорт у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Електротехнічні системи електроспоживання із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Світлотехніка і джерела світла із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка галузі знань 14 Електрична інженерія у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.060103 Гідротехніка (водні ресурси) галузі знань 0601 Будівництво та архітектура у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів освітньо-професійної програми Містобудування спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів освітньо-професійної програми Архітектура будівель і споруд спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи щодо підготовки магістрів освітньо-професійної програми Дизайн архітектурного середовища спеціальності 191 Архітектура та містобудування галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства галузі знань 0305 Економіка та підприємництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030509 Облік і аудит галузі знань 0305 Економіка та підприємництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту) галузі знань 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура у Харківському національному універитеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів напряму 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування галузі знань 0401 Природничі науки у Харківському національному універитеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів напряму 6.090103 Лісове і садово-паркове  галузі знань 0901 Сільське господарство і лісництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів напряму 6.050701 Електротехніка та електротехнології 0507 Електротехніка та електромеханіка у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів напряму 6.060101 Будівництво галузі знань 0601 Будівництво та архітектура у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів напряму 6.050101 Комп’ютерні науки галузі знань 0501 Інформатика та обчислювальна техніка у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів напряму 6.030601 Менеджмент галузі знань 0306 Менеджмент і адміністрування у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

Висновки експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки бакалаврів напряму 6.050702 Електромеханіка галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Геодезія та землеустрій зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Технології захисту навколишнього середовища зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища галузі знань 18 Виробництво та технології у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Адміністративне управління об'єднаними теріторіальними громадами зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

1. ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Геодезія та землеустрій зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій галузі знань 19 Архітектура та будівництво у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова.
2. ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Технології захисту навколишнього середовища зі спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища галузі знань 18 Виробництво та технології у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
3. ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова
4. ВИСНОВКИ експертної комісії щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Адміністративне управління об'єднаними теріторіальними громадами зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова

 
 •  
 
 
 
 

- Добрый день! Разместите информацию на сайте университета.

Добрый день! Разместите информацию на сайте университета.
 •  
 
 
 
 

- Доброго дня! Просимо Вас замінити інформацію на сайті...

Доброго дня! Просимо Вас замінити інформацію на сайті Університету щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП.
 •  
 
 • - Уточните, пожалуйста, какие изменения кроме нумерации...

  Уточните, пожалуйста, какие изменения кроме нумерации должностей
   
 • - Изменилось название кафедры: было - менеджменту і...

  Изменилось название кафедры: было - менеджменту і адміністрування, а нужно - менеджменту і публічного адміністрування.
   
 
 
 

- Добрый день, выложите пожалуйста новость на сайт

Добрый день, выложите пожалуйста новость на сайт
 • Вложенное изображение: Без описания. DSC_7297.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. DSC_7327.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. DSC_7341.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. DSC_7373.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
  и еще 9
 •  
 
 
 
 

- Доброго дня! Просимо Вас розмістити інформацію на сайті...

Доброго дня! Просимо Вас розмістити інформацію на сайті Університету щодо оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад НПП.
 •  
 
 
 
 

- Здравствуйте. Просьба разместить новость. Спасибо

Здравствуйте. Просьба разместить новость. Спасибо
 • Вложенное изображение: Без описания. IMG_20181206_120001[1].jpg Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. IMG_20181206_092406[1].jpg Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. IMG-3270d9abe657b12278aeb1f497413f96-V.jpg Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. 86427740186081abba041d72a4fc9622.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
  и еще 3
 •  
 
 
 
 

- Просим разместить новость. Спасибо.

Просим разместить новость. Спасибо.
 • Вложенное изображение: Без описания. DSC_7297.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. DSC_7327.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. DSC_7341.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
 • Вложенное изображение: Без описания. DSC_7373.JPG Щелкните, чтобы просмотреть страницу целиком.
  и еще 9
 •  
 
 • - Перешлите, пожалуйста, еще раз текст. Файл пустой.

  Перешлите, пожалуйста, еще раз текст. Файл пустой.
   
 
 
 
 
 
 
 • Nikolay PanАдминистратор
 • Татьяна Кочарова
 • Центр Карьеры
 • nmv nmv
 • Олена Андренко

Действия группы

Параметры доступа

 •  
 •