Список членів Вченої ради

Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова

№ пп

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада, вчене звання

1

2

3

1

Бабаєв В.М.

голова ради, ректор університету, професор

2

Шутенко Л.М.

заст. голови ради, почесний ректор університету, професор

3

Стадник Г.В.

заст. голови ради, перший проректор, професор

4

Сухонос М.К.

заст. голови ради, проректор з наукової роботи, професор

5

Тугай Д.В.

вчений секретар ради, завідувач кафедри теоретичної та загальної електротехніки, доцент

6

Ачкасов А.Є.

директор центру післядипломної освіти та заочного навчання, професор

7

Бортнік В.Е.

студентка 2 курсу факультету транспортних систем і технологій

8

Росоха В.О.

проректор з АГР, професор

9

Аннамаммедов Т.

студент 6 курсу будівельного факультету

10

Бубенко П.Т.

професор кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку, професор

11

Великих Т.В.

головний бухгалтер

12

Вершиніна Д.М.

голова ради молодих вчених, аспірант кафедри ФЕБОА

13

Грицьков Є.В.

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків

14

Далека В.Х.

професор кафедри електричного транспорту, професор

15

Димченко О.В.

зав. кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування і регіонального розвитку, професор

16

Євсюкова Н.О.

директор бібліотеки

17

Калмиков О.О.

декан факультету по роботі з іноземними студентами, доцент

18

Капцов І.І.

зав. кафедри експлуатації газових і теплових систем, професор

19

Колосов А.І.

зав. кафедри вищої математики, професор

20

Корженко В.В.

зав.кафедри філософії і політології, професор

21

Корнієнко Р.Ю.

студент 2 курсу факультету інженерних мереж та екології міст

22

Лук’янов В.І.

директор житлово-комунального коледжу

23

Лусь В.І.

голова профкому, професор кафедри основ архітектурного проектування, професор

24

Лобашов О.О.

зав. кафедри транспортних систем і логістики, професор

25

Малєєв О.І.

проректор з керівництва та координації НВР НМК університету, доцент

26

Маляренко В.А.

проф. кафедри систем електропостачання та електроспоживання міст, професор

27

Мамонов К.А.

зав. кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна, професор

28

Момот Т.В.

зав. кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, професор

29

Назаренко О.М.

директор електромеханічного коледжу

30

Неєжмаков П.І.

завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла, професор

31

Новікова М.М.

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування, професор

32

Носоненко О.Г.

студентка 3 курсу факультету транспортних систем і технологій

33

Олійник А.В.

студентка 4 курсу факультету електропостачання і освітлення міст

34

Осиченко Г.О.

зав. кафедри архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища, професор

35

Пан М.П.

начальник інформаційно-обцислюального центру, доцент

36

Писаревський І.М.

декан факультету менеджменту, зав. кафедри туризму і готельного господарства, професор

37

Поліщук В.М.

декан факультету ЕОМ, доцент

38

Решетило В.П.

зав. кафедри економічної теорії, професор

39

Рищенко Т.Д.

декан АДОМ факультету, доцент

40

Семенов В.Т.

завідувач кафедри МБ, професор

41

Соловйов О.В.

декан факультету економіки і підприємництва, професор

42

Сосков А.Г.

проф. кафедри теоретичної та загальної електротехніки, професор

43

Сталінський Д.В.

зав. кафедри водопостачання, водовідведення і очищення вод, професор

44

Стольберг Ф.В.

зав. кафедри інженергої екології міст, професор

45

Ткач В.П.

завідувач кафедри лісового і садово-паркового господарства, професор

46

Ткачов В.О.

декан ІМЕМ факультету, доцент

47

Угоднікова О.І.

голова профкому студентів, старший викладач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

48

Українцева Д.І.

студентка 6 курсу факультету економіки і підприємництва

49

Федорова О.І.

студентка 4 курсу факультету АДОМ, голову студентського Сенату

50

Харченко В.Ф.

директор інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації, професор

51

Хворост М.В.

директор центру заочного навчання, завідувач кафедрою безпеки життєдіяльності, професор

52

Чумаченко І.В.

завідувач кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, професор

53

Щербак Я.В.

завідувач кафедри електричного транспорту, професор

54

Шмуклєр В.С.

завідувач кафедри будівельних конструккцій, професор

55

Шпачук В.П.

завідувач кафедри теоретичної і будівельної механіки, професор

56

Шпіка М.І.

декан факультету ТСТ, доцент

57

Яковлєв Є.А.

декан будівельного факультету, доцент

Банер виборів

Баннер Довідника 2018

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

Вступник 2018 слайдер

Олімпіади ХНУМГ 2019

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

анкета для розміщення вакансії

69526 1

 

На сайті 333 гостей та користувачі відсутні