Шановні студенти!

З 6 жовтня 2014 року починається базовий курс підготовки оцінювачів за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матерiальнiй формі», спецiалiзацiї:

1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;

1.2. «Оцінка машин і обладнання»;

1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів».

Слухачами на курсах можуть бути особи, які мають вищу освіту (студенти 3-6 курсу, бакалаври, спеціалісти та магістри).

По закінченню навчання слухачі проходять тестування, після якого видається свідоцтво про навчання за відповідним напрямом.

Фiзичнi особи, які прослухали курс базової підготовки проходять стажування протягом одного року.

Після закінчення стажування i надання необхідних документів фізична особа допускається до складання квалiфiкацiйного іспиту i у разі успішної здачі отримує квалiфiкацiйне свідоцтво, затверджене Фондом державного майна України.

Слухачі забезпечуються навчально-методичною літературою.

Для участі у навчанні необхідно надати такі документи:

1. Копію паспорта 1,2,11 стор.

2. Копію диплома про вищу освіту.

3. Фото 3х4.

4. Документ, що підтверджує оплату за навчання та тестування.

 

Детальна інформація на сайті: www.kname.edu.ua

або за телефонами:

(057) 707-33-72,

(057) 707-31-04,

(057) 707-25-72,

095-68-88-377,

068-96-30-084

 

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Маршала Бажанова, 17,

ауд. 302бмк, 3 поверх нового корпусу,

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, НВЦ «Оцінка, землеустрій та кадастр»