01 01816 квітня 2014 року у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова відбувся круглий стіл профспілкових лідерів студентських профспілкових організацій, проведений Харківською обласною організацією Профспілки працівників освіти і науки України за ініціативи профкому студентів ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

02 007У ході круглого столу були обговорені законодавчі ініціативи, що стосуються галузі вищої освіти та студентства. За результати круглого столу було сформовано пропозиції та доповнення до законопроекту «Про вищу освіту» та Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Формуються робочі групи по опрацюванню законопроекту «Про вищу освіту» та інших законодавчих ініціатив, нормативних актів та наказів Міністерства освіти і науки України.

03 011 

З цими пропозиціями Ви можете ознайомитися у профкомі студентів – ауд 403-а бмк.