Інформаційні ресурси Харківської національної академії міського господарства з 2009 року приймають участь у рейтингу університетів світу Webometrics, який вважається одним з найавторитетніших в світі. Він складається дослідницькою групою CybermetricsLab, що є частиною найбільшої дослідницької групи CSIC при іспанському міністерстві освіти.

Webometrics аналізує не освітню діяльність університетів у цілому, а подання вузу в Інтернеті. З 2004 року двічі на рік здійснюється ранжування присутності в мережі вузів всього світу. У даний момент аналізується близько 13 000 освітніх установ з майже 18 000 вузів, включених до Світової бази вищої освіти (WHED).

Десяте місце серед кращих українських університетів та 2527 місце у світі у рейтингу «Webometrics», оприлюдненому в січні 2011 року, займає Харківська національна академія міського господарства.

Назва ВНЗ Рейтинг 2011 (січень)
Національний Світовий
Львівський національний університет ім. Івана Франка 1 1443
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 2 1576
Національний університет "Києво-Могилянська академія " 3 1608
Донецький національний технічний університет 4 1634
Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 5 1745
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 6 1964
Сумський державний університет 7 2133
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" 8 2145
Національний університет "Львівська політехніка" 9 2258
Харківська національна академія міського господарства 10 2527
Донецький національний медичний університет 11 2748
Буковинський державний медичний університет 12 2961
Житомирський державний університет ім. Івана Франка 13 3034
Донецький національний університет 14 3564
Національний педагогічний університет ім. Н.П. Драгоманова 15 3576
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут " 16 3651
Національний авіаційний університет 17 3704
Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка 18 3939
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 19 3961
Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 20 4124
Київський національний економічний університет 21 4260
Українська медична стоматологічна академія 22 4303
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля 23 4398
Бердянський державний педагогічний університет 24 4411
Українська академія банківської справи Національного банку України 25 4587
Запорізький національний університет 26 4742
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 27 4950
Севастопольський національний технічний університет 28 4973
Житомирський державний технологічний університет 29 5004
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника 30 5141
Тернопільський національний педагогічний університет 31 5147
Хмельницький національний університет 32 5160
Харківський національний університет радіоелектроніки 33 5168
Донбаська державна інженерна академія 34 5470
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 35 5635
Університет "Крок" 36 5764
Національний університет кораблебудування ім. Адмірала Макарова 37 5893
Одеський національний політехнічний університет 38 5927
Український католицький університет 39 6050
Одеський регіональний інститут державного управління 40 6082
Дніпропетровський університет економіки та права ім. А. Нобеля 41 6125
Національний аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського 42 6313
Одеська національна академія зв'язку 43 6551
Івано Франківський національний технічний університет нафти і газу 44 6600
Чорноморський державний університет імені Петра Могили 45 6733
Хмельницький університет управління та права 46 7003
Вінницький національний технічний університет 47 7054
Херсонський державний університет 48 7136
Запорізький національний технічний університет 49 7136
Національний аграрний університет України 50 7364
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка 51 7364
Запорізька державна інженерна академія 52 7464
Черкаський національний університет 53 7507
Національний університет "Одеська юридична академія" 54 7518
Міжнародний інститут менеджменту 55 7524
Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини 56 7546
Тернопільський національний економічний університет 57 7725
Кіровоградський національний технічний університет 58 7767
Київський національний лінгвістичний університет 59 7777
Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя 60 7803
Національний університет "Острозька академія" 61 7929
Національний університет державної податкової служби України 62 7957
Київський університет ім. Бориса Грінченка 63 7967
Ужгородський національний університет 64 7976
Міжнародний інститут бізнесу 65 8099
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 66 8113
Приазовський державний технічний університет 67 8232
Національний фармацевтичний університет 68 8418
Донбаський державний технічний університет 69 8446
Азовський регіональний інститут управління 70 8446
Національна академія внутрішніх справ 71 8464
Академія адвокатури України 72 8469
Донецький державний університет інформатики і штучного інтелекту 73 8469
Вінницький національний медичний університет 74 8490
Харківський регіональний інститут державного управління 75 8541
Київський славістичний університет 76 8547
Чернігівський державний технологічний університет 78 8585
Кіровоградський державний педагогічний університет 79 8591
Львівський національний медичний університет 80 8772
Інститут проблем штучного інтелекту 81 8772
Донбаська національна академія будівництва і архітектури 82 8821
Мелітопльський державний педагогічний університет 83 8864
Українська інженерно-педагогічна академія 84 8940
Київський національний університет культури і мистецтв 85 8940
Харківська державна зооветеринарна академії 86 9329
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 87 9345
Волинський національний університет імені Лесі Українки 88 9438
Національний університет водного господарства і природокористування 89 9450
Білоцерківський національний аграрний університет 90 9479
Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського 91 9531
Львівська комерційна академія 92 9580
Національний університет цивільної оборони України 93 9589
Харківський інститут банківської справи 94 9613
Харківський національний університет внутрішніх справ 95 9738
Київський національний університет технологій та дизайну 96 9757
Криворізький державний педагогічний університет 97 9783
Університет банківської справи Національного банку України 98 9820
Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського 99 9875
Народна українська академія 100 9883
Академія митної служби України 101 9929
Інститут нейрохірургії АМН України 102 9947
Європейський університет 103 10016
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 104 10077
Кримський державний медичний університет 105 10099
Національний медичний університет 106 10132
Міжнародний Соломонів університет Східно-Українське відділення 107 10184
Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 108 10202
Дніпропетровська державна медична академія 109 10228
Інститут прикладного системного аналізу 110 10341
Черкаський інститут банківської справи 111 10374
Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка 112 10412
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці II 113 10412
Полтавська державна аграрна академія 114 10573
Криворізький технічний університет 115 10573
Міжнародний Соломонів університет 116 10730
Харківський національний економічний університет 117 10738
Київський національний університет будівництва і архітектури 118 10738
Національний гірничий університет 119 10791
Сумський національний аграрний університет 120 10800
Національна металургійна академія України 121 10811
Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля 122 10894
Уманський національний університет садівництва 123 10901
Український незалежний центр політичних досліджень 124 11000
Національний університет харчових технологій 125 11044
Київський національний торговельно-економічний університет 126 11061
Івано-Франківський національний медичний університет 127 11108
Херсонський національний технічний університет 128 11183
Національний університет фізичного виховання і спорту України 129 11191
Кам'янець-Подільський національний університет 130 11191
Національна академія управління 131 11240
Миколаївський державний аграрний університет 131 11293
Міжрегіональна академія управління персоналом 132 11484
Придніпровська державна академія архітектури та будівництва 133 11544
Львівський інститут менеджменту 134 11723
Полтавський університет економіки і торгівлі 135 11741
Львівський національний університет внутрішніх справ 136 11795
Міжнародний науково-технічний університет академіка Юрія Бугая 137 11814
Таврійський державний агротехнологічний університет 138 11872
Тернопільський державний медичний університет 139 11935
Черкаський державний технологічний університет 140 11958
Міжнародний Слов'янський університет 141 11996