На кафедрі Міської і регіональної економіки відкрито два нових професійних спрямування за напрямком підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»:

- «Економіка готельного підприємства»;

- «Економіка довкілля та природних ресурсів».