Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України на тему «Перша Світова війна: біженці в Україні (1914 – 1918 рр.)» відбувся 15 березня 2013 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.10 у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна.