image001На кафедрі Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів 26.01.2018 р. відбувся захист магістерських робот зі спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Магістерські роботи були виконані на високому рівні. Всі студенти отримали оцінку «відмінно». Головою ДЕК запрошено д.т.н., проф. Шумакова І. В. завідувача кафедри ТБВ Харківського національного університету будівництва та архітектури.

image003Серед магістрантів кафедри були студенти з України, Сирії, Палестини, Лівану та Іраку.

Більшість магістерських робіт виконані на реальній основі, відображають задачі з розвитку житлового господарства і комунального будівництва. Теми проектів актуальні, вирішують задачі ресурсо- та енергозбереження, раціонального використання сучасних технологій, матеріалів, обладнання і механізмів, наукової організації праці, вирішення завдань забезпечення населення якісним житлом підвищеної комфортності.

image005image007