Професора кафедри історії і культурології, доктора історичних наук, директора Українсько-польського культурно-освітнього центру ХНУМГ ім.О.М. Бекетова Любов Миколаївну Жванко обрано членом спеціалізовнаї вченої ради К 12.093.04 Маріупольського державного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» (Наказ МОН України від 10.05.2017 № 693 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 27 квітня 2017 року»).

Професор Л. М. Жванко є також членом спеціалізованої вченої ради Д 17.051.01 Запорізького національного університету з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата історичних наук за двома спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».