«Головне досягнення Університету – потужний колектив однодумців: професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів» - слова, що сказав ректор Володимир Миколайович Бабаєв, презентуючи для студентства «Стратегію розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова до 2020 року».

Ідея створення Стратегії, як основного документу, що має на меті забезпечення розвитку Університету, бере свій початок ще з візиту до нашого вищого навчального закладу науковця, економіста зі світом ім’ям Абела Газевича Аганбегяна, який дав свої рекомендації та консультації по реалізації такого масштабного проекту. Розробка та корегування Стратегії об’єднали у коло однодумців представників різних поколінь професорсько-викладацького складу і талановиту студентську молодь. Реалізація стратегічних цілей та системна робота вже зараз дають свої результати: Університет посів 1 місце серед вищих навчальних закладів України у рейтингу репозиторіїв, 4 місце серед харківських ВНЗ у рейтингу Webometrics та лише за один рік піднявся на 55 позицій у рейтингу Scopus.

У своїй презентації Володимир Бабаєв виділив головні цілі, завдання та напрями розвитку Університету, що були визначені у ході розробки даної Стратегії.

Місією Університету є підготовка висококваліфікованих кадрів, на які покладаються завдання регіонального розвитку та управління містами і територіями. Ми носії унікальної специфіки. Університет - єдиний вищий навчальний заклад в Україні, що готує спеціалістів для життєзабезпечення міст і територій. Отже, пріоритетним напрямом стратегічного розвитку є збереження нашої унікальності.

Серед стратегічних цілей Володимир Бабаєв визначив розвиток освітньої діяльності, науки та міжнародне співробітництво. Уже до 2020 року Університет повинен проводити навчання 20 тисяч студентів. На сьогодні, ми проводимо навчання 12 тисяч студентів. Збільшення контингенту супроводжуватиметься підвищенням якості навчання.

Наукова діяльність охоплює цілий спектр завдань: проведення студентської науково-дослідницької роботи, розробка госпдоговірних тематик, застосування інноваційних технологій у освітньому та дослідницькому процесі. На сьогодні матеріально-технічна база Університету складається із потужних лабораторій: BIM-лабораторія, лабораторія релейного захисту, нафтогазової справи, фотометрії, світового дизайну, центр оцінки землі та нерухомого майна, аналогів яким немає в Україні. Унікальною є матеріально-технічна база кафедри садово-паркового господарства – аналогів якої також немає в Україні , а підготовка спеціалістів за цим напрямом проводиться лише у декількох ВНЗ України. Науково-лабораторна база буде оновлюватися і надалі. На питання студентки факультету транспортних систем та технологій, чи можуть кафедри цього факультету очікувати на нові унікальні лабораторії, Володимир Миколайович зазначив, що створення нових лабораторій – це, перш за все, ініціатива самих кафедр і їх завідуючих, а роль ректора – підтримка реалізації цих ініціатив.

Приємно, що частина лабораторій створена на гроші наших випускників, які допомагали їх обладнати та запустити в дію. Це підтвердження того, що Університет готує високопрофесійних спеціалістів, які досягають успіху, і виявлять вдячність до своєї Альма Матер.

Таким же спільним проектом колективу, випускників та друзів Університету стало спорудження пам’ятника видатному українському зодчому, академіку архітектури Олексію Миколайовичу Бекетову, що вже став візитною карткою нашого вищого навчального закладу та пам'яткою, до якої водять екскурсії для гостей нашого міста.

Ще одним стратегічним напрямом було визначено міжнародну діяльність. У перспективі - збільшення контингенту іноземних студентів та слухачів підготовчого факультету до 800 осіб, викладання предметів на англійській мові, активізація співробітництва з іншими країнами, можливість отримання подвійних дипломів із країнами Європейського Союзу.

Актуальною стратегічною темою є енергоефективність. В умовах збільшення вартості комунальних послуг, і, у першу чергу, енергоносіїв, питання економії енергії, її раціонального використання та використання альтернативних джерел енергії стають все більш нагальними. В Університеті реалізовується проект «Зелений Університет», в рамках міжнародного співробітництва та співпраці з Академією наук України було проведено заміну ламп на енергозберігаючі, в гуртожитках встановлено двотарифні лічильники «день-ніч». Робота у цьому напрямі продовжується. Відкриття науково-освітньої лабораторії «Сонячна електростанція» дало можливість забезпечувати енергіє один із корпусів Університету, надалі планується створення будинку з нульовим споживанням енергії, теплових насосів та лабораторій для проведення занять з альтернативної енергетики. Ці технології мають не лише наукове значення, вони використовуються у освітньому процесі та допомагають економити енергоносії, що безпосередньо споживає Університет.

Відповідаючи на питання студентів, та підводячи підсумки презентації Володимир Бабаєв зазначив, що «Ми повинні сподіватися тільки на себе. Будемо працювати – будемо розвиватися».

Стратегія розвитку Університету до 2020 – це запорука стабільності та розвитку вищого навчального закладу, яка дозволяє із впевненістю дивитися у наше майбутнє.