01 DSCN60135 червня 2015 року відбувся Перший Всеукраїнський з’їзд вищих навчальних закладів державної форми власності. Загалом на з’їзді були присутні 627 делегатів, які представляли 279 ВНЗ України. Серед них представники 36 закладів вищої освіти Харківщини.

Від Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова було делеговано:

Бабаєв В.М. - доктор наук з державного управління, професор, Ректор ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

Лусь В.І. – к.т.н., професор, голова ППО ППОС ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Угоднікова О.І. – аспірант, голова профкому студентів ППОС ХНУМГ імені О.М. Бекетова.

На початку засідання голова з’їзду, ректор КНТЕУ Мазаракі А.А. зачитав привітання Президента України Порошенка Петра Олексійовича учасникам зібрання та лист від Голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Гриневич Лілії Михайлівни.

Делегати з’їзду відкритим голосуванням обрали Секретаріат, членів Мандатної та Лічильної комісій.

В результаті голосування до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти було обрано:

Дудник Юрій Павлович, перший заступник директора Інституту післядипломної освіти, к.пед.н. (Київський національний університет будівництва і архітектури) – 416 голосів;

Бондаренко Віктор Дмитрович, зав. кафедри культурології, д.філос.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) – 357 голосів;

Лакида Петро Іванович, директор Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства, д.с.-г.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (Національний університет біоресурсів і природокористування України) – 247 голосів;

Вижва Сергій Андрійович, зав. кафедри геофізики, д.геол.н., проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) – 236 голосів;

Чугунов Ігор Якович, зав. кафедри фінансів, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України (Київський національний торговельно-економічний університет) – 229 голосів;

Медведєв Володимир Костянтинович, зав. кафедри радіотехнічних та спеціальних військ, к.військ.н., проф. (Національний університет оборони України імені Івана Черняховського) – 214 голосів;

Волосовець Олександр Петрович, начальник відділу освіти і науки – заступник директора Департаменту кадрового менеджменту, освіти та науки, д.мед.н, проф., заслужений діяч науки і техніки України (Міністерство охорони здоров’я України) – 182 голоси;

Назаров Іван Володимирович, професор кафедри організації судових і правоохоронних органів, д.ю.н., доц. (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) – 179 голосів;

Храпатий Сергій Вікторович, головний спеціаліст відділу з питань освіти і науки, молоді та спорту Департаменту гуманітарної політики, д.ф.-м.н., доц. (Секретаріат Кабінету Міністрів України) – 162 голоси.

Результати голосування ухвалено рішенням з’їзду одноголосно.

02 DSCN600103 DSCN6010 

Вітаємо новообраних членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів державної форми власності.

Банер виборів

Баннер Довідника 2018

ХНУМГ ВСТУП

ХНУМГ ВСТУП

Вступник 2018 слайдер

Олімпіади ХНУМГ 2019

Ми у соцмережах

facebook  instagram Wiki

анкета для розміщення вакансії

69526 1

 

На сайті 233 гостей та користувачі відсутні