01 peremozci fondu

Згідно з рішенням Правління Всеукраїнської благодійної організації «Фонд Віктора Пінчука – соціальна ініціатива» одним з переможців Конкурсу – 2014/15 Стипендіальної програми «Завтра.UA» став студент 3 курсу кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Каліненко Богдан, керівник – к.е.н, доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві Кадикова І.Н.

Стипендіати програми відбираються щорічно на відкритому всеукраїнському конкурсі. До участі запрошуються всі студенти 3-6 курсів денної форми навчання українських вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації та ВНЗ-партнерів програми. Критерії відбору – високий рівень фахових знань, самостійна наукова робота, лідерські, комунікаційні та творчі здібності.