БОРОВИКА Олександра Анатолійовича, здобувача кафедри «Фінансово-економічної безпеки,обліку і аудиту» з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

БЕСАРАБА Дениса Андрійовича, асистента кафедри «Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку» з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, із спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Бажаємо подальших успіхів та досягнення великих здобутків.