01 22218-20 лютого 2015 р. гендерні експерти Університету взяли участь у всеукраїнському семінарі «Гендерний аудит ВНЗ як інструмент реалізації політики рівних прав та можливостей жінок та чоловіків в освітній сфері», що проходив в СумДУ. Організатори заходу: Всеукраїнська мережа осередків гендерної освіти ВНЗ та Представництво Фонду імені Фрідриха Еберта в Україні.

Експертна зустріч зібрала представників 16 вишів із різних областей України. Учасники семінару обговорили актуальні питання реформування вищої освіти в Україні та врахування гендерної компоненти в цих процесах. З 2014 р. Мережа стала партнером Міністерства освіти та науки України за напрямом «впровадження гендерних підходів в систему вищої освіти». Директорка Гендерного центру ХНУМГ ім. О.М. Бекетова – к.е.н., доц. Бібік Наталія Валеріївна – входить до складу відповідної робочої групи при МОН України.

Під час заходу розроблялися механізми створення у вищій школі середовища, що зумовлює рівні можливості самореалізації жінок та чоловіків, як серед студентства, так і серед викладачів/викладачок та співробітників/співробітниць. Також опрацьовувалися процедури гендерного аудиту як інструменту вдосконалення політики рівних можливостей у ВНЗ.

02 20150218 11504203 223 

Було відзначено високу валідність методик гендерного аудиту, розроблених Гендерним центром ХНУМГ ім. О.М. Бекетова у проектах: «Гендерне бюджетування на місцевому рівні», «Підвищення відповідальності щодо фінансування гендерної рівності», «Гендерний аудит міського простору», «Університет, дружній до родини».

04 image 7