Згідно Наказу Фонду державного майна України від 26.01.2015 р. № 88, з метою напрацювання пропозицій до проектів нормативно-правових актів з оціночної діяльності в Україні до складу робочої групи внесли наступних осіб:

- д.е.н., проф., директора Науково-виробничого центру «Оцінка, землеустрій та кадастр», завідувача кафедри "Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна" - Мамонова К.А.;

- заступника директора Науково-виробничого центру «Оцінка, землеустрій та кадастр», викладача кафедри "Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна" - Пиркову О.В.

27.01.2015 р. у приміщенні Фонду державного майна України м. Київ відбулося перше засідання методичної ради, у якому, прийняли участь д.е.н., проф., Мамонов К.А. та Пиркова О.В.