Лук’яненко Олену Ігорівну, асистента кафедри туризму і готельного господарства з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, із спеціальності 08.00.05-розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Науковий керівник д.е.н., професор Писаревський І.М.

Мордовцева Олександра Сергійовича, асистента кафедри фінансів «Харківський політехнічний інститут» з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, із спеціальності 08.00.05-розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Науковий керівник д.е.н., професор Федоренко І.А. «Харківський політехнічний інститут».

Бажаємо подальших успіхів та досягнення великих здобутків.