01 DSC0613210-12 грудня 2014 року у Національній академії наук України відбулися засідання міжнародної конференції: «Ґендерна політика в контексті Європейської інтеграції та міжнародних зобов'язань України». Організатори: Міністерство соціальної політики України1, Офіс ОБСЄ в Україні, Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Фонду народонаселення ООН. Учасники: представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, центральних органів виконавчої влади, державних установ, структурних підрозділів облдержадміністрацій, наукових установ і громадських об’єднань.

02 DSC0612803 DSC061421 

Під час конференції розглядалися питання виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо забезпечення рівності жінок і чоловіків, виклики щодо реалізації гендерної політики в сучасних умовах. Експертів Гендерного центру ХНУМГ ім. О.М. Бекетова було запрошено до вироблення Національних пропозицій щодо:

* плану дій з реалізації резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 (Директорку Гендерного центру ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, доц., к.екон.н. Бібік Н.В.);

* наступної Державної програми з протидії торгівлі людьми з урахуванням нових викликів та законодавчих змін (експертку Гендерного центру ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, доц., к.філос.н. Фесенко Г.Г.);

* впровадження гендерного бюджетування в Україні (експертку Гендерного центру ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, доц., к.т.н. Фесенко Т.Г.).