Старшого викладача кафедри української і російської мови, як іноземної з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, із спеціальності 13.00.09-теорія навчання.
Бажаємо подальших успіхів та досягнення великих здобутків.