Згідно Наказу «Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних закладів на І семестр 2014/15 навчального року» № 1252 від 03.11.2014 р. призначено академічні стипендії Президента України студентам:

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова:

  • Приймач Галині Юріївні
  • Сергієнко Аліні Андріївні
  • Гаруст Аліні Юріївні
  • Біліченко Валентині Миколаївні

Електромеханічного технікуму ХНУМГ імені О.М. Бекетова:

  • Воронковій Катерині Олександрівні

Житлово-комунального технікуму ХНУМГ імені О.М. Бекетова:

  • Зимогляд Світлані Віталіївні