Спеціальність Спеціалізація
Код Назва
051 Економіка Економіка підприємства
071 Облік і оподаткування Облік і аудит
073 Менеджмент Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та організація бізнесу
101 Екологія Екологія
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Комп’ютерні науки
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електротехніка та електротехнології (Кафедра Світлотехніки та джерел світла, Кафедра Систем електропостачання та електроспоживання міст)
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Системна інженерія
183 Технології захисту навколишнього середовища Технології захисту навколишнього середовища
191 Архітектура та містобудування Архітектура
192 Будівництво та цивільна інженерія Міське будівництво та господарство
192 Будівництво та цивільна інженерія Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Теплогазопостачання і вентиляція)
192 Будівництво та цивільна інженерія Гідротехніка (водні ресурси)
192 Будівництво та цивільна інженерія Промислове і цивільне будівництво (Кафедра Будівельних конструкцій, Кафедра Механіки грунтів, фундаментів та інженерної геології, Кафедра Технології будівельного виробництва та будівельних матеріалів)
193 Геодезія та землеустрій Геодезія, картографія та землеустрій
206 Садово-паркове господарство Садово-паркове господарство
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризм
263 Цивільна безпека Цивільний захист
263 Цивільна безпека Охорона праці
275 Транспортні технології Транспортні технології (міський транспорт)