Документи, що подаються до Вченої ради на здобуття вченого звання професора (доцента):

1. Виписка з протоколу засідання кафедри про рекомендацію присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання;

2. Мотивований висновок.

Документи, необхідні для формування атестаційної справи на здобуття вченого звання професора (доцента):

1. Титульний аркуш;

2. Опис документів;

3. Супровідний лист;

4. Рішення вченої ради;

5. Список наукових та навчально-методичних робіт;

6. Згода про збір і обробку персоналніх даних.