Професор кафедри:
- інженерної екології міст -1 посада;

- філософії і політології – 1 посада;

- технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів – 1 посада;

- історії і культурології – 1 посада.

Доцент кафедри:

- філософії і політології – 2 посади;

- електричного транспорту – 1 посада;

- архітектури будівель і споруд, та дизайну архітектурного середовища – 1 посада;

- мовної підготовки, педагогіки та психології – 1 посада;

Старший викладач кафедри:

- інженерної екології міст – 1 посада;

- туризму і готельного господарства – 2 посади;

- експлуатації газових і теплових систем – 1 посада.

Особи, які беруть участь у конкурсі, подають на ім’я ректора такі документи: заяву, особистий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, список друкованих праць і винаходів, завірених у встановленому порядку. Прийом документів здійснюється протягом місяця з дня опублікування оголошення за адресою: 61002, м. Харків, вул. Революції, 12. Телефони для довідок: 707-31-65.