Довідка про дебітор заборгов за видатками на 1 січ 2015_загальний

Довідка про дебітор заборгов за видатками на 1 січ 2015_технікум

Довідка про дебітор заборгов за видатками на 1 січ 2015_університет

Звіт заборгованість за бюджетні коштами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015_загальний

Звіт заборгованість за бюджетні коштами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015_загальний_спец

Звіт заборгованість за бюджетні коштами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015_наука

Звіт заборгованість за бюджетні коштами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015_наука_спец

Звіт заборгованість за бюджетні коштами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015_технікуми

Звіт заборгованість за бюджетні коштами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015_технікуми_спец

Звіт заборгованість за бюджетні коштами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015_університет

Звіт заборгованість за бюджетні коштами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015_університет_спец

Звіт заборгованість за окремими програмами (форма №7д №7м ) на 1 січня 2015

Відомості про нерухоме державне майно_ЕМТ

Відомості про нерухоме державне майно_ЖКТ

Відомості про нерухоме державне майно_універ

Довідка до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 01 січня 2015 року_технікуми

Довідка до розділу Б Інші показники форми 3-2 станом на 01 січня 2015 року_університет

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у формі №7д "Звіт про заборгованість за бютжетними коштами" на 1 січня 2015

Довідка про отримання та повернення довгострокових пільгових кредитів станом на 01 січня 2015

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів на реєтраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2015

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюдж на реєтраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2015_2

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюдж на реєтраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2015_3

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюдж на реєтраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2015_4

Довідка про підтвердження залишків коштів загального та спеціального фондів державного або місцевих бюдж на реєтраційних (спеціальних реєстраційних) рахунках станом на 1 січня 2015_5

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів Держ казначейської служби Укр стан на 1 січня 2015

Додаток №4 інф про надходж коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень станом на 01 січня 2015_технікуми

Додаток №4 інф про надходж коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень станом на 01 січня 2015_університет

Додаток №5 Інформ про надходження коштів отриманних за іншими джерелами власних надходж станом на 1 січня 2015_технікум

Додаток №5 Інформ про надходження коштів отриманних за іншими джерелами власних надходж станом на 1 січня 2015_університет

Залишки коштів на рахунках Укрсоцбанку

Звіт про виконання плану по штатах і контингенту закладів підготовки і підвищення кваліфікіції кадрів_технікум

Звіт про виконання плану по штатах і контингенту органів держ управл, судів і прокур, наук-дослід установ_наука

Звіт про виконання плану підготовки наук кадрів у вищ навч закладах і наук-досл установах_аспір_стаж_інозем_контр

Звіт про виконання плану підготовки наук кадрів у вищ навч закладах і наук-досл установах_аспіранти_контракт

Звіт про виконання плану підготовки наук кадрів у вищ навч закладах і наук-досл установах_аспіранти_укр

Звіт про використання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів_технікум

Звіт про використання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів_універ_бюджет

Звіт про використання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів_універ_іноз_контр

Звіт про використання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів_універ_підгот_платне

Звіт про використання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів_універ_платне_навчання

Звіт про використання плану по штатах і контингентах закладів підготовки і підвищення кваліфікації кадрів_універ_ФПК

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2015_наука

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2015_технікум

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 1 січня 2015_універ

Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №6) на 1 січня 2015

Звіт про рух необоротних активів (форма №5) на 1 січня 2015

Реєстр про залишки коштів загального та спец фондів держ місцевого бюджету на реєстрацій інших рахунках відкритих в органах Держ казнач служби України на 1 січня 2015

Реєстр форм звітів про заборгованість бюджетних установ спец фонд

Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів загального фонду

Реєстр форм звітів про надходження та використання коштів спеціального фонду